Nya skärpta rekommendationer för att minska smittspridningen

En bild

UPPDATERAD 8 JANUARI: Från och med 18 december till den 24 januari rekommenderar regeringen att kommuner bör stänga alla idrottsanläggningar. Innebörden av detta är att man helst ska undvika all inomhusträning under denna period.

För föreningar inom Svensk Gymnastik innebär det att man ska följa de rekommendationerna som respektive kommun går ut med, något som kan skilja sig åt i olika delar av landet.

Undantag för elit/yrkesmässig idrott samt junior- och seniorlandslag

Regeringen har kommunicerat att de som bedriver elitidrott/yrkesmässig idrott ska kunna fortsätta träna. Gymnastikförbundet anser att de som bedriver yrkesmässig idrott samt de som är uttagna till aktuella senior- och junior landslag ska vara undantagna från regeringens rekommendation om att all verksamhet som drivs av staten, regioner och kommuner och som inte är nödvändig omedelbart bör stängas ned fram till den 24 januari. För att träffas av undantaget för yrkesmässig idrott ska gymnasten ha gymnastikutövning som sin huvudsakliga sysselsättning och gymnasten ska vara på seniorelitnivå nationellt eller internationellt. Gymnaster som är uttagna till aktuella senior- och juniorlandslag omfattas av detta undantag och rekommenderas kunna fortsätta träna. Men det är i slutänden respektive kommun som avgör vilka som tillåts träna i deras lokaler.

 • För att träffas av undantaget ska gymnasten vara uttagen i aktuellt junior- och seniorlandslag.
 • För de som inte är uttagna i aktuellt landslag gäller att båda kriterierna uppfyllas, dvs huvudsakliga sysselsättning OCH seniorelitnivå för att träffas av undantaget.
  • Den som arbetar mer än 50% av en heltid träffas inte av undantaget.
  • Den som studerar på mer än 50% av en heltid träffas inte av undantaget.
  • Den som studerar på gymnasiet träffas inte av undantaget.
  • Den som inte har tävlat på senior-SM-nivå träffas inte av undantaget.
  • Att vara tränare inom gymnastik räknas i detta fall inte som gymnastikutövning.

Om träning kan bedrivas enligt undantaget så ska all träning fortsatt ske i enlighet med de övriga rekommendationerna eller att man är ännu mer restriktiv just nu.

Träning i icke-kommunala anläggningar

För de föreningar som tränar i anläggningar som inte är kommunala (hyr av privat eller driftar/äger en egen anläggning) gäller att man här i första hand ska följa de rekommendationer som respektive kommun går ut med. Har kommunen ingen rekommendation som riktar sig till de som har egna anläggningar ska man följa det som gäller för privata aktörer, dvs. man kan ha öppet men man ska ha en begränsning över hur många som får vistas i anläggningen. Den begränsningen ska sättas så lågt att ett betydande avstånd kan hållas mellan varje individ i anläggningen hela tiden.

Om föreningen kan ha sin anläggning öppen ska all träning fortsatt ske i enlighet med de övriga rekommendationerna eller att man är ännu mer restriktiv just nu.

Utomhusträning

Motion är viktigt för folkhälsan och träning är en prioriterad verksamhet även under pandemin. Mot bakgrund av den lägre risken för smittspridning utomhus och motionens betydelse för folkhälsan bedömer Folkhälsomyndigheten att träning utomhus kan hållas i gång i enlighet med Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar, samt Gymnastikförbundets rekommendationer för träning.

Detta kan endast ske under förutsättning att utomhusanläggningar kan hållas öppna på ett ur smittskyddssynpunkt säkert sätt för såväl personal som besökare och om kommunen eller annan verksamhetsansvarig bedömt att anläggningen kan hållas öppen. Denna bedömning har varje kommun bäst förutsättning att själv göra utifrån sina egna lokala förutsättningar.

Publicerad: 2020-03-28

Våra huvudsponsorer

Våra sponsorer