Studie om tidig specialisering inom estetiska idrotter

En bild

Vill du hjälpa till att bidra till ökad kunskap om tidig specialisering inom estetiska idrotter? Då ska du läsa mer i artikeln nedan!

Under ledning av Sanna Nordin Bates Docent, Fil dr idrottsvetenskap - idrottspsykologi på GIH pågår just nu en studie kring tidig specialisering inom estetiska idrotter. Det är ett uppföljande arbete till en tidigare studie som Gymnastikförbundet var en del av och som genomfördes i samverkan med GIH under 2019-2020.

I den aktuella studien kommer två studenter utforska tidigare specialisering, upplevelser av motivation, samt olika orsaker till avhopp.

Förhoppningen är att studiens resultat kan gynna aktiva, tränare samt föräldrar som är engagerade i de estetiska idrotterna, genom att på sikt bidra till en mer hälsosam och hållbar ungdomsidrott med färre avhopp.

Du kan delta i studien genom att svara på en enkät om du eller någon i din närhet:

  • har deltagit i en estetisk idrott (t.ex. gymnastik, cheerleading, tävlingsdans...)
  • är 15-20 år gammal,
  • tränade minst 3 ggr/vecka i minst 3 år, och
  • har hoppat av eller tagit en paus från idrotten någon gång under 2017-2019..

Enkäten är på engelska och tar mellan 15-20 minuter att besvara (vissa frågor är öppna och där går det bra att antingen kan svara på engelska eller svenska). Svara gärna direkt, då undersökningen stängs i mitten av nästa vecka.

Länk till enkäten

Publicerad: 2020-04-03

UPPTÄCK MER

Våra huvudsponsorer

Våra sponsorer