Årsmöte 2020

Välkommen till Gymnastikförbundet Mitts digitala årsmöte och erfarenhetsutbyte!

Datum: 16 maj 2020
Plats: Microsoft Teams
Tid: 10.00 – 12.00

Alla årsmöteshandlingar kommer att finnas på hemsidan och på kansliet i Östersund fr.o.m. 28 februari 2020. Kontakta kansliet om du vill få handlingarna skickade per post.

Är du osäker på hur verktyget Microsoft Teams fungerar? Efter sista anmälningsdag kommer en möjlighet att testa verktyget tillsammans med Regionsstyrelsens ordförande Maria Gustafsson. Mer information kommer.

Dagen kommer att innehålla

Detaljerat program med tider kommer under våren

10.00 Erfarenhetsutbyte

11.00 Årsmöte

Koppla gärna upp ca 10min inför mötesstart.

Datum att förhålla sig till:

31 januari 2020 Slutdatum för motioner. Skickas till kansliet, enligt 2 kap. 6 § i stadgarna

1 februari 2020 Slutdatum för nomineringar till styrelsen skickas till kansliet, enligt 5 kap. 3 § i stadgarna

1 maj 2020 Slutdatum för anmälan.

15 februari 2020 Slutdatum för nomineringar till Årets ledare, Årets organisations ledare samt årets förening skickas till kansliet

28 februari 2020 Slutdatum för Årsmöteshandlingar enligt 2 kap. 3 § i stadgarna.

14 maj 2020 Slutdatum för inskickande av fullmakt till kansliet

Gymnastikförbundet Mitt Stadgar

Rösträtt

Huvudregeln för rösträtt är en röst för varje påbörjat 500-tal medlemmar, dock högst fem röster/förening, enligt 2 kap. 4 § i stadgarna

Fullmakterna skall skickas till mitt@gymnastik.se senast 14 maj. För ombud med rösträtt ska fullmakt fyllas i och skickas in., enligt 2 kap. 1§ i stadgarna.

Fullmakt Pdf, 184 kB.

Nominering av ledamöter till styrelsen

Nomineringar till ledamöter i styrelsen skickas till kansliet senast 1 februari. Skicka i följande ordning: Namn, bostadsort, mailadress.

Föreslå ledamöter Tiden för att föreslå ledamöter är passerad

Riktlinjer för nomineringar till Årets Förening, Årets Aktivitetsledare samt Årets Organisationsledare

Kriterier för årets ledare:

  1. är en förebild för Svensk Gymnastik.
  2. har en förmåga att engagera andra.
  3. skapar glädje och gemenskap.
  4. förmedlar nyfikenhet och arbetar inkluderande.
  5. bidrar till trygga och utvecklande träningsmiljöer.

Kriterier för årets förening:

  1. är en förebild för Svensk Gymnastik.
  2. har en förmåga att engagera andra.
  3. skapar glädje och gemenskap.
  4. förmedlar nyfikenhet och arbetar inkluderande.
  5. bidrar till trygga och utvecklande träningsmiljöer.

Kriteriebeskrivning

Nominering Årets förening

Nominering Årets aktivitetsledare

Nominering Årets organisationledare

Tiden för att nominera förening, aktivitetsledare samt organisationsledare är passerad

Årsmöteshandlingar för Gymnastikförbundet Mitts årsmöte 2020.

Uppdateras löpande fram till 28 februari 2020.

Inbjudan Pdf, 214 kB.

§ 02 Röstlängd Pdf, 258 kB.

§ 03 Föredragningslista Årsmöte 2020 Pdf, 287 kB.

§ 04 Utlysande av årsmöte Pdf, 268 kB.

§ 06 Årsberättelse 2019 Pdf, 1 MB.

§ 08 Proposition stadgar Gymnastikförbundet Mitt Pdf, 471 kB.

§ 09 Styrelsen förslag till arvoden Pdf, 164 kB.

§ 10 Förslag till verksamhetsplan 2020-2021 Pdf, 1 MB.

§ 11 Budget 2020 Pdf, 131 kB.

§ 12-13 Valberedningens förslag 2020 Pdf, 208 kB.

§ 14 Styrelsens förslag till valberedning Pdf, 83 kB.

Ta tillfället i akt och dela dagen med oss!

Anmäl dig till årsmötet här

Varmt välkomna!

Gymnastikförbundet Mitt

Ordförande
Maria Gustafsson