Regionförbundsmöte 2021

Välkommen till Gymnastikförbundet Mitts första Regionsförbundsmöte!

Datum: 13 mars 2021
Plats: Digital plattform
Tid: 9.45-15.00

Gymnastikförbundet Mitt bjuder in till vårt första Regionsförbundsmöte! Alla årsmöteshandlingar kommer att finnas på hemsidan och på kansliet i Östersund fr.o.m. 27 februari 2021. Kontakta kansliet om du vill få handlingarna skickade per post.

Dagen kommer att innehålla

9.45 Öppet för uppkoppling

10.00 Föreningsutveckling

12.00 Lunch

13.00 Regionsförbundsmöte

Mer information kring tillvägagångssätt för det digitala mötet kommer i kallelse till anmälda deltagare efter sista anmälningsdag.

INBJUDAN Pdf, 332 kB.

I spalten till vänster finns

- Samtliga handlingar till mötet.

- Rösträtt med fullmakt

- Information och blanketter för nomineringar till styrelse, valberedning samt årets aktivitets- och organisationsledare och förening

Datum att förhålla sig till:

13 januari 2021 Slutdatum för motioner. Skickas till kansliet, enligt 2 kap. 6 § i stadgarna

30 januari 2021 Slutdatum för nomineringar till styrelsen skickas till valberedningen, enligt 5 kap. 3 § i stadgarna

30 januari 2021 Slutdatum för nomineringar till valberedningen skickas till kansliet

15 februari 2021 Slutdatum för nomineringar till årets aktivitetsledare, årets organisationsledare samt årets förening skickas till kansliet

1 mars 2021 Slutdatum för anmälan.

27 februari 2021 Slutdatum för Årsmöteshandlingar enligt 2 kap. 3 § i stadgarna.

6 mars 2021 Slutdatum för fullmakt. Skickas till kansliet

Gymnastikförbundet Mitt Stadgar Pdf, 392 kB.

Ta tillfället i akt och dela dagen med oss!

Anmäl dig till regionförbundsmötet här

Varmt välkomna!

Gymnastikförbundet Mitt

Ordförande
Maria Gustafsson