Utbildningsplan Föreningar

På Region Mitts ordförandeträff framkom att en föreningar har en välfungerande utbildningsplan och det är ett tips vi vill framföra till alla våra föreningar.

En utbildningsplan underlättar mycket i planering av budget, tidig anmälan till kurser och förberedda ledare.

I Brunflo Gymnastikförening är utbildningsplanen skriven för flera år framöver. Det är lätt att se hur många utbildade ledare de planerar att ha kommande år.

Följande framkommer i deras utbildningsplan:

  • Vilka kurser alla ledare gått (aktiva och oaktiva, smidigt att ha nedskrivet om vikarie behövs)
  • Vilket år vilken ledare gått respektive kurs
  • Vilka kurser ledare ska gå och under vilket år de behöver gå kursen
  • Vilket år en ledare, i teorin, är tillräckligt utbildad för att vara huvudledare (ha eget ansvar för en grupp)
  • Hur många ledare som förväntas rekryteras under varje år
  • Om en ledare är anmäld till en kurs

Här kan ni se Brunflo Gymnastikförenings utbildningsplan för att begrunda och se hur ni skulle kunna skapa en egen för er förening.