Johanna Sarri, GK Norra Norden, är Årets ledare 2020

En bild

Gymnastikförbundet Norrs styrelse har utifrån inskickade nomineringar utsett Årets ledare 2020 och utmärkelsen går till Johanna Sarri, Gymnastikklubben Norra Norden i Kiruna.

Johanna Sarri, 32 år och småbarnsmamma, är en uppskattad aktivitets- och organisationsledare i GK Norra Norden i Kiruna. Hon började själv träna gymnastik som 5-åring och har tränat både truppgymnastik och artistisk gymnastik. När hon var 15 år gammal började hon som ledare i föreningen och hennes stora drivkraft är att möjliggöra gymnastik och rörelse för så många barn och ungdomar som möjligt på icke tävlingsnivå.

I dagsläget tränar hon en grupp tjejer i artistisk gymnastik och en grupp killar i truppgymnastik. Hon har även genom åren haft olika uppdrag som förtroendevald i föreningens styrelse, där hon från och med i år axlar rollen som vice ordförande. Johanna engagerar sig även i gymnastiken på regional nivå och är sedan några år tillbaka sekreterare och ledamot i Gymnastikförbundet Norrs Trupptekniska kommitté.

Motivering till utmärkelsen "Årets ledare" ska göras utifrån fem kriterier. Årets ledare:

  1. Är en förebild för Svensk Gymnastik
  2. Skapar glädje och gemenskap
  3. Har en förmåga att engagera andra
  4. Förmedlar nyfikenhet och arbetar inkluderande
  5. Bidrar till trygga och utvecklande träningsmiljöer

Vad gör då Johanna Sarri till Årets ledare 2020 i region norr?

Motiveringen i sin helhet:

1. Johanna lever och andas gymnastik. Oavsett om det handlar om nyhetsutskick, föreläsningar, kurser, uppdateringar eller som nu i Coronatider, webbinarier så är Johanna alltid den som vet det senaste och har koll på vad som är sagt om än det ena, än det andra. Gymnastik ska vara roligt och vara något för alla är ledordet.

2. Johanna tappar inte gymnaster från sina grupper i första taget. Det beror på att hon erbjuder en bra blandning av utmaning, lek, allvar och gruppstärkande övningar. Hennes otroliga driv för föreningen smittar nog garanterat även av sig på de yngre. Hon trivs så då trivs de med.

3. Johanna är den i föreningen som står för den största andelen av nyrekryteringar vad gäller ledare just nu. Hon lyckas sprida sitt engagemang för gymnastiken vidare till de som inte vet så mycket om gympa från början. Hon bjuder alltid in föräldrar att delta vid sidan av i hennes grupper så att de ska hitta en trygghet att sen våga ta en egen grupp.

4. Om det ska ske någon intern ledarutbildning så är det Johanna som håller i den. Hon har varit med och startat upp en bredare bas för både basic- och pojkgymnastik i föreningen och siktar efter pandemin på att dra igång fler grupper med fokus på att träna för att träna och att träna för ett aktivt liv. Tävling ska inte vara ett måste.

5. Johanna driver tillsammans med föreningens ordförande ett föreningsutvecklingsarbete genom Gymnastikförbundets nya stödmaterial "Prestationsinriktade föreningsmiljöer" samt övriga utvecklingsarbeten i föreningen som rör exempelvis utvecklingsmodellen för svensk gymnastik samt uppförandekoden.

Johanna Sarri i gymnastiksal. 

Stort grattis säger vi till Johanna som förutom äran får ett regionalt pris på 2500 kr. Johanna blir också GF Norrs kandidat när Gymnastikförbundets Förbundsstyrelse senare i vår ska utse Årets ledare 2020 i hela landet.

Publicerad: 2021-03-11

UPPTÄCK MER