Svensk Gymnastik Vill

Gymnastikförbundet Norrs verksamhet tar sin utgångspunkt i Gymnastikförbundets verksamhetsinriktning Svensk Gymnastik Vill 2017-2018 samt vår basverksamhet som handlar om att ge stöd och service åt medlemsföreningarna.

Vår värdegrund och uppförandekod skapar tillsammans med utvecklingsmodellen förutsättningar för en långsiktig och positiv verksamhetsutveckling och det är välmående föreningar som är grunden.

Gymnastikförbundet är ett förbund i utveckling och utvecklingen är positiv. Vi har en ökad tillväxt sett till antal medlemmar och ser allt fler exempel från verksamheten som visar hur utvecklingsmodellen omsätts i praktiken.