Om GF Norr

Välkommen till Gymnastikförbundet Norr!
Här kan du läsa mer om vår styrelse, våra kommittéer och vårt kansli, som tillsammans med Norrbottens och Västerbottens gymnastikföreningar driver gymnastiken i region Norr framåt. Här hittar du även styrande dokument och nyheter som rör regionen.