Utbildning

Gymnastikförbundets utbildningar sätter rörelse och ledarskap i centrum

Utbildningarna grundar sig på kunskap, är pedagogiska och lockar fram lusten att leda. Det finns ett brett utbud inom alla våra verksamheter, där du själv kan välja varierande inriktningar beroende på intresse.

Gymnastikförbundet arbetar med en översyn av utbildningssystemet. Det innebär att vi ser över strukturen och innehållet i alla kurser, tar bort några och lägger till andra. Vi väver in kunskaper kopplade till våra nyckelfaktorer och kvalitetssäkrar allt innehåll. Våra nya kursmaterial blir till stor del digitala, vi introducerar egenstudier på distans och vi har sedan 1 okt 2019 börjat med Intro Svensk Gymnastik som förkunskapskrav för alla som utbildar hos oss. Följ gärna projektet här.