Utbildning i Norr

Det är viktigt att du känner till alla regler som gäller för deltagande på Gymnastikförbundets utbildningar i region Norr. Läs noga igenom samtliga punkter och kontakta kansliet om du har ytterligare frågor.

Utbildningskrav

Gymnastikförbundets utbildningskrav säkerställer att tränare har rätt utbildningsnivå för att träna gymnaster inom olika verksamheter och på olika nivåer. Kort sammanfattat krävs att tränaren har behörighet för respektive redskap och övningar:

Läs mer om utbildningskrav och utbildningsutbud hos Gymnastikförbundet >>

Inbjudan och kallelse

Inbjudan till utbildningar som arrangeras av Gymnastikförbundet Norr skickas endast ut per e-post. Samma gäller för kallelser som skickas ut till anmälda kursdeltagare, de skickas endast via e-post. Det är därför av ytterst stor vikt att e-postadressen till deltagaren noteras rätt i anmälningsmodulen.

Kost, logi och regler för reseersättning

I såväl inbjudan som kallelse framgår vilka måltider som ingår i kursavgiften. Det är därför viktigt att ange eventuella allergier vid anmälan.

Logi ingår ej. Däremot kan kansliet ge tips på boende och hjälpa till med bokning. Kontakta kansliet för hjälp.

Reseutjämningsbidrag

För att främja deltagande på utbildningar har GF Norr skapat en policy för reseutjämningsbidrag. Bidraget syftar till att minska resekostnaderna för gymnastikföreningar i Region Norr för att fler ska kunna delta på utbildningar runt om i regionen. Bidraget gäller för alla gymnastikföreningar samt dess medlemmar i Region Norr, men endast på utbildningar som arrangeras av GF Norr.

Reseutjämningsbidraget gäller för resekostnader över 5 mil enkel väg. Resekostnader som överskrider 1000 kronor ska godkännas av det regionala kansliet. Ett avdrag på reseutjämningsbidraget om 200 kronor görs vid resor med bil, tåg och buss och ett avdrag om 400 kronor görs vid resor med flyg. Vid bilfärd uppgår ersättningen till 18,50 kr/mil och samåkning ett krav. Ta kontakt med GF Norrs kansli vid frågor.

Anmälan

Anmälan till en utbildning görs på webben, via fliken Utbildningskalender. Vid frågor eller funderingar, kontakta kansliet. Sista anmälningsdag framgår alltid i inbjudan som skickas ut från kansliet samt i informationen som finns i Utbildningskalendern.

Vid sen anmälan, dvs. anmälan till kurs efter sista anmälningsdag, tillkommer en extra avgift på 200kr/deltagare.

Återbudsregler

Detta gäller för fysisk utbildning:
Under rådande coronapandemi har vi infört andra återbudsregler.
Vid avbokning faktureras ej deltagaravgift. Deltagaren/föreningen bestämmer själv/a om deltagaren vill gå/går kurs under rådande situation; och ombeds i annat fall att snarast vända sig till arrangerande region för avbokning utan kostnad (om avbokningen sker senast 14 dagar innan kurs). Vid sjukdom/symptom kan avbokning givetvis göras även tätt inpå kurstillfället. Då faktureras enbart kostnaden för det material som redan är hemskickat till deltagaren. Om deltagaren anmäler sig till kurs vid senare tillfälle kan kontakt tas med arrangerande region för att dra av materialkostnaden innan faktura skickas för det kurstillfället. Återbud meddelas till norr@gymnastik.se eller per telefon: 070-620 92 60

Detta gäller för digital utbildning:
Kursanmälan är bindande. Återbud görs skriftligen eller per telefon senast 14 dagar innan kursstart. Återbud kan meddelas per e-post till norr@gymnastik.se. Förening/skola eller annan organisation debiteras hela kursavgiften om deltagaren uteblir utan kontakt med förbundet, 75 % av kursavgiften om deltagaren lämnat återbud efter sista återbudsdag och 25 % om deltagaren kan uppvisa giltigt läkarintyg.

Betalning

Betalning sker mot faktura som skickas ut per e-post efter sista återbudsdag. För deltagare med föreningstillhörighet skickas fakturan till den e-post som finns angiven för föreningen. Övriga kursdeltagare faktureras till den e-post som angivits i anmälan. Om deltagaravgiften ej betalats efter av fakturan angiven förfallodag skickas ny faktura ut per post med en påminnelseavgift på 50 kr.

Dispens för kursdeltagande

För att söka dispens för att till exempel ej gå en kurs i utbildningsstegen behöver deltagaren alternativt föreningen söka dispens via Gymnastikförbundets utbildningsenhet.

Kontakta utbildning@gymnastik.se för mer information.

Se också information om dispensförfarande Pdf, 148 kB. och blankett för ansökan om dispens för en utbildning Pdf, 93 kB..

Regionen kan i vissa fall utfärda tillfälliga dispenser genom att deltagaren eller föreningen meddelar regionen att denne vill gå en kurs innan en annan obligatorisk kurs. Detta görs då under förutsättning att regionen meddelas och att deltagaren anmäler sig även till den andra kursen som går i efterhand. Licenskortet för utbildningarna delas ut först när samtliga utbildningar i ordningsföljden är fullbordade.

Kontakta Gymnastikförbundet Norr på norr@gymnastik.se gällande detta förfarande.

Se blankett för ansökan om tillfällig dispens för en utbildning.
Pdf, 125 kB.

Eventuella dispenser måste alltid meddelas och beviljas via antingen Gymnastikförbundet eller regionen innan kursstart.

Arrangera eller stå som värd

Vill er förening arrangera en kurs eller stå som värdförening på en kurs som arrangeras av GF Norr? Här hittar du gällande regler och riktlinjer för detta.

Kurs i föreningsregi – GF Norr Pdf, 124 kB.

Kurs med värdförening – GF Norr Pdf, 134 kB.

Våra huvudsponsorer

Våra sponsorer