Utbildning i Norr

Det är viktigt att du känner till de regler som gäller för deltagande på Gymnastikförbundets utbildningar i Region Norr. Läs noga igenom samtliga punkter och kontakta kansliet om du har ytterligare frågor.

Utbildningskrav

Gymnastikförbundets utbildningskrav säkerställer att tränare har rätt utbildningsnivå för att träna gymnaster på olika nivåer inom olika discipliner. Kortfattat innebär det att tränare behöver ha behörighet för de redskap som används och de övningar som utförs.

Läs mer om utbildningskrav och utbildningsutbud hos Gymnastikförbundet >>

Inbjudan och kallelse

Inbjudan och kallelse till utbildningar skickas ut via e-post. Se därför till att rätt e-postadress anges vid anmälan.

Kost, logi och reseutjämningsbidrag

Kost ingår oftast inte i kursavgiften. Om det ingår framgår det vid anmälan och det är då viktigt att ange eventuella allergier och specialkost.

Logi ingår inte. Däremot kan kansliet ge tips på boende och hjälpa till med bokning.

Reseutjämningsbidraget syftar till att minska resekostnaderna för gymnastikföreningar i Region Norr så att fler ska ha möjlighet att utbilda sig. Bidraget gäller endast för utbildningar som arrangeras av GF Norr och endast för medlemmar tillhörande gymnastikföreningar i Region Norr. Ansökan görs på plats i samband med aktuell kurs.

Reseutjämningsbidraget gäller för resekostnader över 5 mil enkel väg. Vid bilfärd är ersättningen 25 kr/mil. Samåkning är ett krav. Ett avdrag om 250 kronor görs vid resor med bil, tåg och buss och ett avdrag om 500 kronor görs vid resor med flyg. Resekostnader som överskrider 1000 kronor ska godkännas av det regionala kansliet.

Anmälan

Anmälan till en utbildning görs via fliken Utbildningskalender. Sista anmälningsdatum ligger ca tre veckor före kursstart och framgår tydligt under respektive utbildning i kalendern. Vid anmälan eller namnändring efter sista anmälningsdag tillkommer en extra administrationsavgift på 200 kr per deltagare.

Återbudsregler

Anmälan är bindande. Fri avbokning till och med sista anmälningsdag. Hela kursavgiften debiteras efter sista anmälningsdag om inte deltagaren uppvisar giltigt läkarintyg eller anger speciella omständigheter. Kursmaterial debiteras oavsett under vilka omständigheter avbokningen sker. Återbud meddelas via telefon 070-6209260/070-6209265 eller via e-post till norr@gymnastik.se.

Betalning

Betalning sker mot faktura som skickas ut per e-post till den e-postadress som vid anmälan angivits för betalning. Om deltagaravgiften ej betalats före angiven förfallodag skickas ny faktura ut per post med en påminnelseavgift på 50 kr.

Dispens för kursdeltagande

För att söka dispens för att till exempel hoppa över en kurs i utbildningsstegen behöver deltagaren alternativt föreningen söka dispens via Gymnastikförbundets utbildningsenhet.

Kontakta utbildning@gymnastik.se för mer information.

Se också information om dispensförfarande Pdf, 148 kB. och blankett för ansökan om dispens för en utbildning Pdf, 93 kB..

Regionen kan i vissa fall utfärda tillfälliga dispenser genom att deltagaren eller föreningen meddelar att deltagaren behöver gå en kurs före annan obligatorisk kurs.

Kontakta Gymnastikförbundet Norr på norr@gymnastik.se för att se om detta är möjligt.

Se blankett för ansökan om tillfällig dispens för en utbildning.
Pdf, 125 kB.

Eventuella dispenser måste alltid ansökas om och beviljas via antingen Gymnastikförbundet eller Gymnastikförbundet Norr före kursstart.

Arrangera kurs eller vara värdförening på kurs

Vill er förening själva arrangera en kurs eller vara värdförening på en kurs som arrangeras av GF Norr? Läs mer här:

Kurs i föreningsregi – GF Norr Pdf, 124 kB.

Kurs med värdförening – GF Norr Pdf, 134 kB.