Årets förening och Årets ledare 2021!

En bild

I samband med Gymnastikförbundet Norrs årsmöte som ägde rum 22 mars tilldelades Sorsele Ungdoms – och Idrottsförening utmärkelsen Årets Förening 2021 och Jane Grenman, Lulegymnasterna utmärkelsen Årets Ledare 2021. Två välförtjänta pristagare. Stort grattis! Båda pristagarna tilldelas 2500 kronor vardera från Gymnastikförbundet Norr som stimulans för fortsatt utveckling.

Årets förening

Motiveringen av årets förening ska enligt Gymnastikförbundet göras utifrån följande kriterier:

 1. Föreningen verkar i enlighet med Svensk Gymnastiks utvecklingsmodell
 2. Föreningen uppmuntrar till rörelse hela livet efter föreningens egna förutsättningar
 3. Föreningen har en välfungerande och jämställd föreningsledning
 4. Föreningen har en inkluderande föreningskultur och arbetar aktivt för att nå nya målgrupper
 5. Föreningen har uppnått konkreta resultat utifrån uppsatt verksamhetsplan och visionsmål
 6. Föreningen är lyhörd och öppen för medlemmarnas åsikter och önskemål
 7. Föreningen tar ansvar för och utvecklar ledarskapet inom föreningen
 8. Föreningen har skapat trygga och utvecklande träningsmiljöer


Regionstyrelsen för Gymnastikförbundet Norr har utsett Sorsele Ungdoms – och Idrottsförening till Årets förening 2021 med följande motivering:

Sorsele Ungdomsförening blev medlemmar i Gymnastikförbundet 2019 och har på tre år lyckats bygga upp en fin och stabil gymnastikverksamhet där man regelbundet når cirka 80 barn och ungdomar i Sorsele kommun. I dagsläget finns fem olika grupper där de aktiva är i åldrarna 4–15 år. Under 2021 gick man samman med Sorsele Idrottsförening och föreningen heter numera Sorsele Ungdoms- och Idrottsförening. Närheten, tillgängligheten och tryggheten beskrivs som viktiga styrkor och möjligheter för föreningens fortsatta utveckling och verksamhet.

Föreningen har ett väl fungerande samarbete med RF-SISU Västerbotten och har även från start haft en bra dialog och samverkan med Gymnastikförbundet Norrs kansli. Föreningen ser till att utbilda sina ledare i enlighet med Gymnastikförbundets utbildningskrav och håller dessutom interna hjälpledarutbildningar med stöd av material från Gymnastikförbundet. Med hjälp av bland annat projektmedel från Gymnastikförbundet har nya redskap, däribland en trampett och en airtrack kunnat köpas in för att kunna bedriva träning även för äldre barn. Genom exempelvis prova-på verksamhet hoppas man att ännu fler ska upptäcka glädjen i att röra på sig.

Vår uppfattning är att Sorsele Ungdoms- och Idrottsförening står för nytänk där rörelse, glädje och inkludering är i fokus. Ett väl förtjänt och stort grattis till utmärkelsen Årets Förening 2021!

Vi säger stort grattis till Sorsele Ungdoms- och Idrottsförening som förutom ett regionalt pris på 2500kr får vara med och tävla om utmärkelsen nationellt när Årets förening 2021 i hela gympa-Sverige ska utses.

Gruppbild i gymnastiksal ungdomar och ledare

Soresele Ungdoms- och Idrottsförening

Årets Ledare

Motiveringen av årets ledare ska enligt Gymnastikförbundet göras utifrån följande kriterier:

 1. Ledaren är en förebild för Svensk Gymnastik
 2. Ledaren skapar glädje och gemenskap
 3. Ledaren har en förmåga att engagera andra
 4. Ledaren förmedlar nyfikenhet och arbetar inkluderande
 5. Ledaren bidrar till trygga och utvecklande träningsmiljöer

Regionstyrelsen för Gymnastikförbundet Norr har utsett Jane Grenman, Lulegymnasterna, till Årets ledare 2021 med följande motivering:

Utmärkelsen Årets ledare 2021 går till Jane Grenman, 33 år, från Lulegymnasterna. Jane började som ledare 2018 och har på kort tid utmärkt sig genom sitt engagemang och bidragit till en positiv utveckling av föreningens verksamheter. Jane är i dagsläget ledare för grupper inom barngymnastik, parkour och även inom kvinnlig artistisk gymnastik. Med ett brinnande intresse och stor nyfikenhet har hon utbildat sig brett och är nu en kompetent ledare som på golvet bidrar med kunskap och skapar en inkluderande och trygg miljö.

Organisatoriskt har Jane som sektionsansvarig arbetat med att skapa en struktur i föreningen som ska möjliggöra för såväl ledare som gymnaster att gå vidare från barngymnastiken till föreningens andra verksamheter. Den struktur som Jane arbetat fram har inte enbart resulterat i att Lulegymnasterna lyckats starta nya grupper utan också att de nu på ett bra sätt kan arbeta med att förvalta befintliga grupper. Under från 2019–2021 har föreningen – trots Coronapandemin – dubblerat antalet barn inom barnsektionen. Inom samma sektion har antalet ledare gått från att vara 35 till närmare 70 ledare. Allt detta mycket tack vare Janes fina arbete.

Jane siktar hela tiden framåt och har en förmåga att se hur det arbete som görs idag kan användas till kommande termin/-er. En sann förebild inom svensk gymnastik och väl värd utmärkelsen
Årets ledare 2021.

Stort grattis säger vi till Jane som förutom äran får ett regionalt pris på 2500 kr. Jane blir också GF Norrs kandidat när Gymnastikförbundets Förbundsstyrelse senare i vår ska utse Årets ledare 2021 i hela landet.

Porträtt Jane Grenman

Jane Grenman, Lulegymnasterna

Publicerad: 2022-03-31

UPPTÄCK MER