En sammanfattning från årsmötet 2022

En bild

Tisdag den 22 mars genomförde Gymnastikförbundet Norr ett semidigitalt årsmöte. Här kommer en sammanfattning av mötet.

Årsmötet sändes från Hotell Uman i Umeå och via länk. Totalt deltog ca 25 personer från 7 olika föreningar. Här kommer en sammanfattning av mötets olika beslut och val.

Årsmötet startade med minnesord, en tyst minut och ord från Generalsekreteraren Pelle Malmborg

Efter att Hanna Björk, ordförande i GF Norr hälsat alla välkomna till årsmötet höll Marie Hedman Alainentalo ett kort minnestal om Stina Nordlund som gick bort den 26 januari. Stina Nordlund var hedersledamot i GF Norr och beskrevs av Marie som en pionjär inom barngymnastiken. Alla närvarande höll en tyst minut för att hedra minnet av Stina.

Därefter tog Gymnastikförbundets generalsekreterare Pelle Malmborg över och berättade om vad som hänt i gymnastikförbundet under 2021 och vad som är på gång mot 2028.

Porträttbild Stina Nordlund

Stina Nordlund

Två nya suppleanter i styrelsen

Årsmötet leddes sedan av Katarina Halvardsson, Distriktsidrottschef, RF-SISU Norrbotten. Trots lite teknikstrul i början av mötet så flöt det hela på, på ett rätt så trivsamt och trevligt sätt och vi är väldigt glada över att årsmötet kunde välja in två nya suppleanter i regionstyrelsen för GF Norr. Hanna Björk fick fortsatt förtroende som ordförande för en tid av ett år. Den nya styrelsen ser ut enligt följande:

Ordförande:
Hanna Björk, Umeå

Ledamöter:
Vera Gärdemalm, Kiruna
Marie Hedman Alainentalo, Pajala/Boden
Helén Birberg Wollmén, Luleå
Eva Larsson, Boden
David Almqvist, Umeå
Pernilla Eriksson, Umeå

Suppleanter:
Lars-Åke Westman, Sävar
Josefine Ekman, Umeå

Du hittar kontaktuppgifter till hela styrelsen för Gymnastikförbundet Norr här>>

Vad gäller övriga personval så gjordes ett omval för revisor där Jessica Fritz, Umeå kvarstår tillsammans med suppleant Birgitta Sigfridsson för en tid av ett år. Till valberedningen gjordes omval för en tid av ett år, som fortsättningsvis består av: Reza Firouzfar (sammankallande), Luleå, Kirsi Kohlström (ledamot), Luleå, Agnetha Andersson (ledamot), Umeå, Ramya Kumar (suppleant), Umeå. Marie Hedman Alainentalo står kvar efter omval som valberedningssamordnare.

Uppvaktningar och avtackningar

Årsmötet avslutades med ett antal uppvaktningar och avtackningar.

Årets förening 2021-Sorsele Ungdoms – och Idrottsförening. Johanna Johansson, suppleant i styrelsen för Sorsele Ungdoms- och Idrottsförening, deltog digitalt och mottog utmärkelsen Årets förening 2021 som tilldelas ett stipendium på 2500 kr.

Årets ledare 2021 – Jane Grenman, Lulegymnasterna deltog digitalt och fick ta emot utmärkelsen Årets ledare 2021. Hon tilldelas ett stipendium på 2500 kr.

Stefan Dafors, Lycksele och Jane Grenman, Luleå - lämnar båda sina uppdrag i GF Norrs styrelse. Stefan Dafors var tyvärr inte närvarande och Jane Grenman fanns med digitalt. En gåva kommer skickas till dem båda som tack för deras engagemang.

Ann-Britt Andersson – utsågs till hedersordförande efter årsmötets godkännande. Hanna lämnade över blommor och en gåva, ett halssmycke i form av ett hjärta där det står Gymnastiken i mitt.

Josefine Ekman – avtackades för sina fina insatser under de många åren hon har jobbat som Idrottskonsulent för GF Norr och som nu har valt att gå vidare i sin jobbakarriär. Hanna lämnar över blommor. Trots att det är tråkigt att en sån uppskattad vän och kollega går vidare gläds vi åt att Josefine inte försvinner från gymnastiken helt. Josefine kommer i sin nya roll vara kontaktperson för gymnastiken på RF-SISU i Västerbotten och även vara engagerad i GF Norrs Styrelse.

Slutligen riktades ett stort tack till Katarina Halvardsson som ledde oss genom årsmötet på ett snyggt och rutinerat sätt samt ett stort tack till alla som varit med och styrelsen för deras insats under 2021.

sammanfattningsvis tar vi med oss en hel del utvecklingsmöjligheter till nästa års årsmöte som även det planeras vara semidigitalt, onsdag den 22 mars 2023.

Varmt välkomna då säger vi redan nu!

Tre personer med blombuketter framför en GYmnastikförbundet Norr Roll-up

Josefine Ekman, Annbritt Andersson, Hedersordförande GF Norr och Hanna Björk, Ordförande GF Norr. Foto: Pernilla Eriksson

Här hittar du våra Årsmötesprotokoll>>

Publicerad: 2022-03-31

UPPTÄCK MER