Stadgar

Gymnastikförbundet Östs stadgar revideras vid behov genom beslut på regionens årsmöte som genomförs varje år i mars månad.

Läs Gymnastikförbundet Östs stadgar (antagna 2023) Pdf, 220 kB.

Våra huvudsponsorer

Våra sponsorer