Kartläggning av hallar i regionen

Anläggningsfrågan är en av gymnastiken absolut största utmaningarna idag. Vi behöver kraftsamla i denna fråga och därför har vi skapat en enkät för att samla ihop fakta och statistik över hur anläggningssituationen faktiskt ser ut för våra föreningar i de olika kommunerna.

Regionstyrelsen för Gymnastikförbundet Öst anser att anläggningsfrågan är en av regionens absolut viktigaste frågor. Vi tror och vi vet, att om föreningarna i regionen fick tillgång till fler välutrustade hallar och fick mer tid i dessa, så skulle fler barn och ungdomar komma i rörelse. Men för att kunna föra ett resonemang med politiker behöver vi få en så korrekt och aktuell bild av hur behovet av hallar faktiskt ser ut i dag. Informationen i denna enkät kommer vi alltså kunna använda oss av i dialog och i påverkansarbetet gentemot politiker och tjänstemän inom regionens 22 kommuner. Detta avser såväl dialog om byggen av nya hallar och hur dessa ska utformas och vara utrustade på bästa sätt. Vi vill även kunna arbeta för att vi ska få tillgång till fler befintliga hallar, men även bli en aktiv part vid renovering/upprustning av befintliga hallar.

Vi är oerhört tacksamma för att du tar dig tid att fylla i denna enkät, det bidrar till att vi har möjlighet att få en komplett bild över hur anläggningssituationen ser ut i vår region. Uppstår någon fråga under tiden du fyller i enkäten? Hör av dig till oss på: ost@gymnastik.se

Sista svarsdag är den 31 mars. Efter detta datum kommer vi lotta ut ett antal gratisplatser på kurser bland de som svarat på enkäten.

Gör enkäten här

Publicerad: 2024-02-05

UPPTÄCK MER