Rytmisk gymnastik i Syd

Rytmisk Gymnastik bedrivs i följande föreningar i Syd:

C4 – gymnasterna i Kristianstad
Mejladress till en av de ansvariga i C4 är: C4-gymnasterna@hotmail.com

Landskrona Kvinnliga GF
Mejladress till ansvarig är: jennyengdahl@icloud.com

Nevis RGK i Staffanstorp
Mejladress till ansvarig är: eva.nevisrg@gmail.com

Är du intresserad av att veta mer om Rytmisk Gymnastik är du välkommen att kontakta oss på syd@gymnastik.se så hänvisar vi dig till rätt person i vår kommitté.

Rytmisk Gymnastikkommitté
Sarah Brandt - ordförande
Jenny Engdahl
Eva Rodriguez
Meja Engdahl
Linnea Palmlund