Uppförandekod

Uppförandekoden beskriver hur vi är mot varandra inom Svensk Gymnastik. Uppförandekoden gäller alla inom Svensk Gymnastik; aktiva, tränare/ledare, domare, organisationsledare, föräldrar, förtroendevalda, uppdragstagare, förening och förbund.

Gymnastikförbundets uppförandekod

  1. Jag är en god förebild.
  2. Jag respekterar allas lika värde.
  3. Jag respekterar allas personliga integritet.
  4. Jag värnar individens hälsa, säkerhet och välmående i samband med gymnastikverksamhet.
  5. Jag bidrar till att alla kan känna glädje och gemenskap.
  6. Jag underlättar individens utveckling med utgångspunkt i den enskilda individens utvecklingsnivå, förutsättningar och ambitionsnivå.

Till uppförandekoden finns ett arbetshäfte vars syfte är att stödja och hjälpa föreningar och ledare att i praktiken omsätta uppförandekodens riktlinjer i sitt eget ledarskap. Uppförandekoden uppdaterades vid förbundsmötet i april 2022. Arbetshäftet bygger fortfarande på de tidigare formuleringarna, men går bra att använda, eftersom innehållet är i princip detsamma, bara omformulerat och i jag-form istället för vi-form. Denna sida kommer att uppdateras med tydligare riktlinjer med konsekvenser av uppförandekodens skrivningar.
Klicka här för att komma till arbetshäftet.

Uppförandekodens arbetshäfte

> Klicka här för att öppna arbetshäftet