Lingklubben

Endast de som erhållit Lingmedaljen kan vara medlemmar i Lingklubben.

Trots att Lingklubben heter just Lingklubben, är det inte en klubb i vanlig bemärkelse utan en stiftelse. Lingklubben har därför inte årsmöten i den form vi känner till från våra gymnastikföreningar och styrelsen väljs inte av ett årsmöte utan styrelsen är själv ansvarig för val av nya ledamöter.

Hur kom Lingklubben till?

Innan vi kommer in på hur Stiftelsen Lingklubben bildades kanske det finns anledning
att säga något om Lingmedaljen och dess tillkomst. Svenska Gymnastikförbundets högsta utmärkelse, Lingmedaljen, instiftades till Gymnastikförbundets 15-års jubileum 1919 och utdelades första gången på förbundets årsmöte den 27 november det året . Samma år var det 80 år sedan PH Ling gick ur tiden, så det finns skäl att misstänka att medaljen även hade till avsikt att påminna om Lings inflytande på svensk gymnastik. Av de flera hundra som tilldelats medaljen sedan 1919 samlades ett 70-tal Lingmedaljörer den 23-24 november 1996 på Globen i Stockholm och beslöt att bilda Stiftelsen Lingklubben. Stiftelsen skulle ha till ändamål att, dels att främja sammanhållningen och kamratskapet mellan dem, som utsetts till innehavare av Svenska Gymnastikförbundets högsta utmärkelse "Lingmedaljen" dels att med hjälp av insamlade medel om möjligt avsätta en årlig summa till stipendium/er för att utdela till personer inom Svenska Gymnastikförbundets verksamhet, som bidragit till utveckling och/eller gjort värdefulla insatser i dess verksamhet, nationellt och/eller internationellt.

Stiftelseurkund och stadgar Lingklubben Pdf, 23 kB.

Syfte

Stiftelsens syfte är dels att främja sammanhållningen och kamratskapet mellan de som utsetts till innehavare av Svenska Gymnastikförbundets högsta utmärkelse - Lingmedaljen. Dels att med hjälp av insamlade medel om möjligt avsätta en summa till stipendium/er att utdela till person/er inom Svenska Gymnastikförbundets verksamhet som bidrar till utvecklingen av Svensk Gymnastikrörelse, nationellt och/eller internationellt.

Hur blir man medlem i Lingklubben?

Det finns bara ett krav, du måste vara innehavare av Gymnastikförbundets högsta utmärkelse - Lingmedaljen. Alla som har blivit tilldelad Lingmedaljen är hjärtligt välkomna som medlemmar! Kontakta Lingklubben@gymnastik.se för mer information.

Lingmedaljen

Lingmedaljen är Gymnastikförbundets högsta utmärkelse. Endast personer som fått sin gymnastikregions högsta utmärkelse kan erhålla Lingmedaljen.

Här finns ansökningsblankett till Lingmedaljen Pdf, 1 MB.
Här finns poängtabellen Pdf, 126 kB.

Lingstipendiet

Du kan även söka Stiftelsen Lingförbundets stipendium. Syftet med stipendiet är att premiera, uppmuntra och stimulera aktiva ledare till fortsatt utveckling och förbättring av den verksamhet som pågår inom alla discipliner av svensk gymnastik. Här hittar du blanketten för Lingstipendiet Pdf, 137 kB., sista ansökningsdag är 1 juni.

Hur söker man Lingstipendiet? För att ansökan skall kunna behandlas måste blanketten vara fullständigt ifylld, inklusive beräknad kostnad för aktiviteten som pengarna söks för.

Information om Lingstipendiet Pdf, 218 kB.

Kontaktperson: Siw Johansson, telefon 070-531 62 85 eller mail Siwm.Johansson@gmail.com

Styrelsen

Calle Myrsell
Ordförande

Inger Ottosson
Vice ordförande och sekreterare

Jane Meckbach
Kassör

Siw Johansson
Stipendier och ledamot

Margareta Frykman Järlefelt
Ledamot

Maria "Mie" Norberg
Suppleant

Christer Goldring
Suppleant

Ylva Nordin
Adjungerad för medlemsbladet

Nyfiken på Lingklubbens första styrelse? Läs mer här! Pdf, 16 kB.