Svensk Gymnastik i siffror

Verksamhetsåret 2023

Nedan finner du statistik för Svensk Gymnastik, verksamhetsåret 2023. Den översta presentationen visar nationell statistik och den nedre presentationen visar statistik för respektive gymnastikregion.

Du bläddrar mellan sidorna genom att klicka på pilarna längst ned i mitten,
Du kan även se statistiken i helskärm genom att klicka på pilen längst ned till höger.

Nedan finner du motsvarande siffror för Gymnastikförbundets regioner. På sidan 2 väljer du vilken region du vill se statistik för. Sedan bläddrar du mellan sidorna enligt ovan.