GDPR

Övergripande

EU har beslutat om en ny dataskyddsförordning som reglerar hur personuppgifter får hanteras – GDPR (General Data Protection Regulation). GDPR trädde i kraft den 25 maj 2018 och ersatte då personuppgiftslagen (PUL).

GDPR kommer att påverka idrotten, såväl förbund som föreningar. Riksidrottsförbundet (RF) har det övergripande ansvaret för att förstå och tolka hur GDPR påverkar oss inom idrotten. RF har därför tagit fram en gemensam uppförandekod (uppförandekod är i detta sammanhang en juridisk term) för hur vi inom idrotten ska hantera personuppgifter utifrån att stärka individens rättigheter kring sina uppgifter, men även för att vi som organisationer ska leva upp till GDPR. RF har även tagit fram instruktioner och mallar som underlättar för såväl föreningar som förbund att följa GDPR.

Stöd till Gymnastikförbundets medlemmar

Gymnastikförbundet lutar sig på Riksidrottsförbundets arbete med GDPR. För att påbörja och hitta struktur i ert arbete med GDPR finns en checklista framtagen av RF. Checklistan har uppdaterats av Gymnastikförbundet för att förtydliga vissa punkter. Samtliga mallar och instruktioner som omnämns i checklistan återfinns här. Gymnastikförbundet har även sammanställt ett dokument som sammanfattar grundprinciperna för personuppgiftsbehandling.

Checklista för styrelser - uppdaterad av Gymnastikförbundet Pdf, 261 kB.
Grundprinciper - Behandling av personuppgifter Pdf, 267 kB.

Mer information och stöd

Riksidrottsförbundets sida för information och stöd i personuppgiftshantering.

På denna sida hittar ni samtliga mallar och instuktioner RF tagit fram.

Svar på vanliga frågor om GDPR.

Information om GDPR i relation till IdrottOnline.

För frågor om dataskydd kontakta dataskydd@rf.se