Förening visar framfötterna i värdegrundsarbete

”Jag är viktig för gymnastiken och gymnastiken är viktig för mig.” Så lyder Sigtuna Märsta GKs (SMGK) slogan för det stora värdegrundsarbetet som föreningen startat.

2017-03-08 Vi ville att föreningen skulle ha "en egen röst" – att vår verksamhet och människorna i den skulle få ett verktyg att stämma av mot när olika beslut skulle fattas och vägval göras. Internt känns det viktigt eftersom föreningslivet är en organisation som måste klara av förändringar. Har vi då en tydlig värdegrund och bra struktur för vårt arbete i tillägg till detta så tryggar vi föreningens framtid. Externt är det också viktigt att ha en värdegrund för att visa vad man står för i sammanhang där man söker samarbeten, säger Carina Nordlander, styrelseledamot i SMGK.


Carina Nordlander, en av många drivande krafter i SMGK.

Det hela startade med att föreningens styrelse diskuterade fram värdeord och strategier som ska stärka föreningens framtid och visa en tydlig föreningsinriktning. Under föreningens årliga Gymnastikgala ordnades ett utställningsrum där värdegrundsplanen och visionen presenterades. Gymnaster, ledare, föräldrar och publik välkomnades att ställa frågor, diskutera och anmäla sig till arbetsgrupper med olika fokusområden.

- Ur ett individperspektiv ska vara så enkelt som möjligt att vara engagerad och ge största möjliga utrymme för att känna "lust" för det ansvar man vill ha i föreningen. Ur föreningens perspektiv hoppas vi att vår förändring stärker vår förening genom att fungera på ett sätt som känns utvecklande för både gymnaster, ledare och engagerade föräldrar, säger Nordlander.


Mikaela och Evelina Magnusson poserar i de mössor som tryckes upp förningens logga på framsidan och ordet VIKTIG på baksidan, vilket symboliserar föreningens vision; Gymnastiken är viktig för mig och jag är viktig för gymnastiken.

Johan Grip, som har stor erfarenhet av coachning av ledningsgrupper, ledde värdegrundsarbetet i föreningen och blev även vald till ny ordförande hösten 2016. Sedan starten av arbetet har föreningen bland annat medverkat i Sigtuna kommuns podcastsändning och Uppsvenskas Ledarutvecklingsdag i Gävle där de fått berätta om sitt arbete och sin vision.

Sociala medier har använts för att sprida filmklipp från föreningens verksamhet och värdeord som också sitter uppsatta på väggen i hallen som en daglig påminnelse. Läger har anordnats i samarbete med andra föreningar och nya tävlingar arrangeras och planeras. Interna utbildningar har anordnats inom värdegrundens område där ledare och föreningsrepresentanter har informerats och diskuterat kring värdegrunden. Ageranden och hantering i svåra situationer har tagits upp och föreningens önskan har varit att stärka ledarnas känsla i sitt ledarskap genom detta.


Träning i Steningehöjdens sporthall, där föreningens värdeord finns på väggarna.

Inom bredd och motion har föreningen även startat nybörjargrupper för ungdomar.

- Nu tar vi emot nybörjare i tonåren – tidigare hade vi bara nybörjargrupper för yngre gymnaster. Vi kommer att vara med på kommunens satsning Brobygget och låta barn/ungdomar få prova på gymnastik, säger Nordlander.

Föreningen har också startat en ny tradition i form av en intern träningstävling, Adventsutmaningen. Idén kläcktes av ledare under en av värdegrundsträffarna. Tanken med tävlingen är att föreningens grupper ska få möjlighet att träna på att tävla men utan att poäng och resultat står i fokus.

- Den tävlingen genomsyras av värdegrunden för klubben. Bland annat väljer varje trupp ett värdeord som de representerar/tävlar med på tävlingen och en jury ger positiva omdömen om hur truppen levde upp till det valda värdeordet, säger Gabriella Bäcklin som har döttrar i föreningen.

Adventsutmaningens upplägg framtogs för att möjliggöra tävling internt i föreningen som förberedelse till externa tävlingar, som ett sätt att involvera gymnaster och ledare i värdegrundsarbetet och för att ha roligt tillsammans. Tanken är att tävla med varandra, inte mot varandra.

Ett av föreningens mål har varit att stärka verksamheten med anställd personal, något som kan ses bli allt mer vanligt bland föreningar i landet.

- Att skapa oss möjlighet till att ha anställda på vissa uppdrag ger oss en kontinuitet man inte kan räkna med när man enbart jobbar med ideella krafter. När man har anställda kan man också kvalitetssäkra vissa processer som gör det enklare att engagera de ideella krafterna. Vi ser också att vi kan implementera värdegrundens hörnstenar på ett effektivare sätt när vi ha anställda i verksamheten som vi kan planera tiden för på ett strukturerat sätt. Vi tror på en kombination av anställda krafter och ideella krafter för att få bäst utfall i helheten. Hjärtat i verksamheten är givetvis fortfarande de ideella krafterna. Utan dom finns inte föreningen, menar Nordlander.

Värdegrundsarbetet tar tid, kräver öppenhet för förändring och insatser från många inblandade. Arbetet i SMGK har kommit långt och bockat av flera av föreningens målsättningar. Föreningen är fast besluten om att fortsätta göra skillnad och att fortsätta driva vidare arbetet.

- I det stora hela tror jag att det här arbetet har gjort att klubben är mer hållbar och att beslut som fattas lutar sig mot värdeorden. Det kommer dock att ta ett tag att genomföra arbetet och jag tror kanske aldrig att man blir riktigt färdig med det utan det kommer att utvecklas. Jag har varit förälder i klubben i 16 år och jag är så tacksam och glad att få vara en del av dess utveckling. Gymnastiken har betytt och betyder oerhört mycket för vår familj och den ger oss fina erfarenheter, härliga upplevelser och många vänner, säger föräldern Gabriella Bäcklin.

Publicerad: 2017-03-08

UPPTÄCK MER