Vi kommer aldrig tolerera att våra medlemmar far illa

2017-11-23 Gymnastikförbundet välkomnar den debatt som har följt efter #metoo och den namninsamling som nu pågår i sociala medier om trakasserier och övergrepp inom idrotten.

Vi tar starkt avstånd från alla typer av kränkningar oavsett kön. Att motverka sexuella trakasserier är en del i det arbetet som har pågått inom Gymnastikförbundet sedan 2012.

Vi är inte naiva. I en verksamhet med 1100 föreningar och 245 000 medlemmar kommer det finnas de som inte följer gymnastikens värdegrund. Men vi är tydliga med att vi aldrig kommer tolerera att våra medlemmar far illa, något som ett antal polisanmälningar de senaste åren är ett uttryck för.

Våra föreningar och vi som förbund behöver hela tiden ha en aktiv diskussion hur man ska vara mot varandra, var gränserna går för vad som är okej, vilket språkbruk vi använder och var man vänder sig om någon går över gränsen. #metoo och #timeout kan bidra till att aktualisera den diskussionen, vilket är mycket positivt.

Sedan 2014 har Gymnastikförbundet en ombudsman. Dit kan föreningar, ledare, föräldrar eller gymnaster höra av dig om de behöver hjälp och stöd.

Här hittar du kontaktuppgifter till Gymnastikombudsmannen.

För eventuella frågor, hör av dig till:

Johan Fyrberg, generalsekreterare, johan.fyrberg@gymnastik.se, 08-699 64 94

Lotta Darlin, marknad- och kommunikationschef, lotta.darlin@gymnastik.se, 0708-912107

Publicerad: 2017-11-23

UPPTÄCK MER