Beslut i Riksidrottsnämnden 1 april 2019

2019-04-02 Igår lämnade Riksidrottsnämnden (RIN) besked kring en anmälan mot Gymnastikförbundet inlämnad av en förening.

Gymnastikförbundet har under flera års tid hanterat ett ärende kopplat till en tränare inom Svensk Gymnastik. Efter en utredning som genomfördes av en legitimerad psykolog/psykoterapeut fattade förbundet beslut om att tränaren inte anses lämplig och därmed inte ges några förtroendeuppdrag eller tillgång till Gymnastikförbundets aktiviteter, såsom utbildningar och tävlingar.

Läs tidigare artikel

Föreningen där tränaren har sitt uppdrag valde att överklaga Gymnastikförbundets beslut hos Riksidrottsnämnden (RIN). Gymnastikförbundet har lämnat sin syn på frågan till RIN och den 1 april 2019 fattade RIN beslutet att avvisa överklagandet. Skälet till RIN:s beslut, som enbart avser förtroendeuppdrag på förbundsnivå, är att det inte finns någon rättighet för var och en att få ett förtroendeuppdrag inom ett förbund. Istället måste det vara varje förbunds oinskränkt rätt att – på sakliga grunder – göra en bedömning av en persons allmänna lämplighet för ett uppdrag. Administrativa beslut, såsom i detta fall, kan inte komma under RIN:s prövning, och RIN meddelar att de därför även är förhindrad att uttala sig om huruvida Gymnastikförbundets beslut vilar på saklig grund.

RIN har tidigare hanterat ett ärende kopplat till samma ledare, vilken med hänvisning till olämpligt ledarskap nekades gå en utbildning. RIN, vars prövning var inriktad på om beslutet tillkommit i behörig ordning, fann då att beslutet tillkommit i behörig ordning och att Gymnastikförbundet i det enskilda fallet hade rätt att neka ledaren att gå utbildningen vid det givna tillfället.

- Att Riksidrottsnämnden avvisat två överklagandet innebär att vi som förbund har möjlighet att fatta beslut om förtroendeuppdrag och om rätten att delta vid enskilda utbildningar förutsatt att vi följer en korrekt delegationsordning. Nu hoppas vi på en konstruktiv diskussion framåt med berörda föreningar, säger Pia Josephson, tf generalsekreterare på Gymnastikförbundet.

Riksidrottsnämnden är idrottens ”högsta domstol” och beslut kan inte överklagas.

Publicerad: 2019-04-02

UPPTÄCK MER