Maria Persson är Gymnastikförbundets nya GymO

2020-09-21 Vi välkomnar Maria Persson som Gymnastikförbundets nya Gymnastikombudsman.

Maria Person efterträder vår tidigare GymO Emila Carlsten och påbörjar sitt uppdrag här och nu. Inläsningen är i full gång och under kommande vecka planeras ett besök på Gymnastikförbundets nationella kansli i Stockholm.

- Jag är så glad över denna rekrytering! Med sina erfarenheter kommer Maria att bli ett värdefullt stöd för aktiva och föreningar som behöver hjälp i frågor kopplat till vår uppförandekod och hur vi lever upp till Svensk Gymnastik Vill, säger Pelle Malmborg GS på Gymnastikförbundet.

Vår nya GymO bor i Malmö och jobbar sedan fyra och ett halvt år på stiftelsen Friends. Friends är en barnrättsorganisation som bildades 1997 och som jobbar för att motverka mobbning och kränkningar. Initialt riktades insatserna mot skolan men stiftelsen har utvecklats till att även inkludera förskola, idrotten och i vissa fall även näringslivet.

Maria arbetar som sakkunnig med koppling mot idrotten och som projektledare för partnersamarbeten. I rollen som sakkunnig träffar hon ofta föreningsföreträdare inom idrotten. Hon håller föreläsningar och driver workshops, där de flesta handlar om att sprida kunskap och stötta föreningar i arbetet med att skapa trygghet och arbeta förebyggande med likabehandlingsfrågor. Friends arbetar sedan flera år i ett projekt tillsammans med Svenska Ridsportförbundet där Maria sitter i styrgruppen och hon ingår också i ett nätverk kopplat till idrotten, vilket innebär att hon har ett väl upparbetat kontaktnät.

Den egna idrottsliga bakgrunden finns inom judon, både som aktiv, ledare och i styrelsearbete. Maria är utbildad folkhälsopedagog och brinner förutom för barnrättsfrågorna för fysisk aktivitet.

- Jag ser uppdraget som GymO som ett bra komplement till det jag gör i vardagen. Där har jag ett väldigt brett arbetsområde. Nu kommer jag få koncentrera mig på en idrott och verkligen försöka förstå hela sammanhanget och de utmaningar som finns inom just gymnastiken, berättar Maria.

Vad tror du framförallt att du kommer bidra med?

- Jag har en stor erfarenhet av att jobba med och förstå målgruppen jag även nu kommer vara i kontakt med. Sen har jag såklart med mig sakkunskapen kring barnrättsfrågor, likabehandling och olika typer av kränkningar och jag tror de två erfarenheterna kommer fläta ihop det på ett bra sätt.

Ser du själv någon nackdel med att du inte kommer från gymnastiken?

- Jag tror det finns en fördel. Jag kan med opartiska och ofärgade ögon ta mig an frågor och förhoppningsvis kunna ge ett annat och nytt perspektiv på frågor säger Maria och fortsätter:

-Förhoppningsvis kan jag i rollen som GymO se strukturer och hitta en röd tråd i de frågor som kommer in och slussa det vidare till förbundet. De kan i nästa steg ta fram nya verktyg för att utveckla vissa områden eller frågor utifrån den analysen.

Liksom tidigare når du GymO via denna mailadress:

gymnastikombudsman@gymnastik.se

Läs mer om funktionen här.

Avslutningsvis vill vi tacka Emilia Carlsten som har gjort ett strålande arbete som vår GymO under cirka ett års tid. Hon har fått ett nytt jobb på Regeringskansliet som inte tillåter den här typen av sidouppdrag och vi önskar henne all lycka på nya jobbet.

Publicerad: 2020-09-21

UPPTÄCK MER