Fokus på den rytmiska gymnastiken - vad händer nu?

En bild

Under året har Gymnastikförbundet genomfört flera planerade insatser gällande den rytmiska gymnastiken (RG).

I mars 2022 informerade Gymnastikförbundet att arbetet kring det goda ledarskapet skulle förstärkas och accelereras i en särskild satsning på den rytmiska gymnastiken. Arbetet fokuserades kring träningsmetoder, ledarskapet, synen på de aktiva och på strukturer inom rytmisk gymnastik. Föreningsträffar med fokus på värdegrundsfrågor, styrelseforum och en utbildningshelg har genomförts där gymnaster, ledare och styrelser har deltagit. Samtliga föreningar som har rytmisk gymnastik i sin verksamhet har involverats i arbetet.

Gymnastikförbundet och Svensk Gymnastik har de senaste tio åren arbetat för att stärka aktiva, föreningsledare och tränare genom förändring, utveckling och framför allt genomförande av utbildningar, regelverk, tävlingsstrukturer, idrottsmedicinskt stöd och landslagsverksamheten. I början av 2022 blev det tydligt att vi inte nått hela vägen fram i alla avseenden, och ytterligare insatser planerades därför in.

Genomförda aktiviteter under året

  • Föreningsträffar med föreningar som har rytmisk gymnastik. Vid träffarna medverkade styrelse, ledare och gymnaster som nått gymnasieåldern samt RF-SISU distrikten.
  • Ett antal gymnastsamtal.
  • Styrelseforum där 17 av de 20 föreningarna deltog. Fokus var att skapa ett nätverk för föreningsstyrelserna och bidra till kunskapshöjning och reflektioner med hjälp av externa talare och diskussioner.
  • Utbildningshelg för ledare inom rytmisk gymnastik där drygt 60 ledare deltog. Första delen av helgen bestod av kursen Gymnastikens ledarskap med en viss RG-anpassning, och den andra delen bestod av föreläsningar om relativ energibrist och flexibilitetsträning samt återkoppling från styrelseforumet. Utvecklande diskussioner genomsyrade helgen.
  • Gymnastikförbundet har inlett fördjupade diskussioner med ett antal föreningar för att stötta föreningsledningen i sitt ansvarstagande.
  • Gymnaster inom gymnastikens samtliga discipliner uppmanas svara på enkäten ”min utvecklingsmiljö”.

Vad händer nu?

Med årets insatser har viktiga samtal genomförts vilket har betydelse för det fortsatta arbetet inom föreningarna. Förhoppningen är också att det nätverk föreningarna och ledarna nu har, ska bidra till ett ökat samspel fortsättningsvis. Gymnastikförbundet kommer att bjuda in till en digital uppföljningsträff den 18 januari 2023 för de som deltog vid utbildningshelgen samt en digital träff för övriga ledare inom rytmisk gymnastik. RF-SISU distrikten finns med som stöd för föreningarna, bl.a. för att utveckla samarbetet mellan styrelser och ledare. Arbetet har också lett till konkreta åtgärder som Gymnastikförbundet kommer att arbeta vidare med, som bland annat handlar om att uppdatera och revidera befintliga stödmaterial och kursinnehåll.

- Jag har stora förhoppningar inför framtiden. Det finns en stark vilja till förändring och utveckling hos gymnaster, ledare och styrelser. Särskilt roligt har det varit att träffa de unga ledarna och de äldre gymnasterna, som ibland har överraskat mig med utmanande budskap till ledare och styrelser. De har verkligen bidragit till de öppna och utvecklande samtal som har förts under den här perioden. Det har också varit spännande att samla gymnaster, ledare och styrelse i samma rum och tillsammans prata om saker som är angelägna för verksamheten och föreningen, säger Helen Åkerman, verksamhetsutvecklare och en av de ansvariga för satsningen.

I januari startar arbetet med att ta fram disciplinspecifika utvecklingsplaner där det viktiga utvecklingsarbetet fortsätter, både inom rytmisk gymnastik och inom gymnastikens andra tävlingsdiscipliner och verksamhetsområden.

Vill du veta mer? Hör av dig till Helen Åkerman, helen.akerman@gymnastik.se.

(Publicerad 13 dec 2022.)

Publicerad: 2022-12-13

UPPTÄCK MER