Tillsammans gör vi skillnad

null

Gymnastiken står för så mycket fantastiskt. Med föregående år i ryggen så går vi in i ett nytt år med en stark tilltro att vi tillsammans gör skillnad. Vi gör skillnad för att vi i föreningar, kommittéer och råd, i regionerna och på förbundet har en gemensam identitet och samhörighet.

Att få tillhöra och känna sig behövd är viktiga utgångspunkter för vad föreningar kan bidra med, särskilt i tider då utanförskapet är stort. Jag upplever att vår samhörighet är så stark att vi ständigt förmår att släppa in nya i vår gemenskap. Då tänker jag både på enskilda människor och nya verksamheter.

Att vi är en betydande aktör inom den spontana idrotten är något vi skall vara stolta över. Att vi möjliggör det spontana samtidigt som vi är en bland de större organiserade idrotterna gör det ännu större. Samtidigt så förändras identifikationen för vad gymnastik är. Gymnastik bedrivs idag spontant, organiserat, i tränings- och eller tävlingssyfte, för hälsa och välbefinnande, som extrem prestationsidrott, i uppvisningsform, i grupp eller med ett individuellt uttryck. Helt enkelt så samlar vi många olika identiteter. Detta gör att vi har och kommer att ha en förmåga att möta en mångfald av människor och verksamheter.

Trots vår mångfald så har något idrottsligt gemensamt. Utöver de sociala aspekterna så är det kroppen som är vårt främsta redskap. När jag häromdagen träffade ett antal ledare inom andra idrotter så var deras reflektion att "vi har så många anledningar att uppskatta och värdesätta gymnastiken". De satte fokus på det som vi själva ibland tar som en självklarhet. Vi står för den så viktiga grundmotoriska träningen, något som bidrar till den generella idrottsutvecklingen i vårt land men såklart också för prestationsutvecklingen i våra egna åtta tävlingsdiscipliner.

Utöver identitet och samhörighet så är vi en idrott med hög tillgänglighet. Vi finns i nästan alla av landets kommuner och våra avgifter är bland de lägsta inom hela idrottsrörelsen. Jag är stolt över att alla våra medlemsföreningar arbetar för, och att vi har ett historiskt starkt men samtidigt utvecklat ideellt ledarskap som gör att så många som möjligt är och skall kunna få vara en del av gymnastiken. Detta för den enskildes, för gymnastikens, för idrottens och inte minst för samhällets skull.

Avslutningsvis vill jag passa på att välkomna er till vår viktigaste demokratiska mötesplats, Förbundsmötet 2016. Väl mött i Stockholm den 23-24 april.

Johan Fyrberg,

Generalsekreterare Gymnastikförbundet

Publicerad: 2016-01-18

UPPTÄCK MER