Aktivt Liv – ett område som utvecklas

null

Gruppträning utgör en stor del av många gymnastikföreningars verksamhet. Det är en stabil och uppskattad del av vår utvecklingsmodell och stadiet Träna för aktivt liv. Området har varit och är under stor förändring. Det är ett kommersiellt konkurrensutsatt verksamhetsområde samtidigt som det finns flera andra ideella aktörer som erbjuder gruppträning. Detta är naturligtvis positivt ur ett folkhälsoperspektiv.

Träning som fenomen är också under förändring då många aktörer har utmaningar att upprätthålla tidigare nivåer, exempelvis med anledning av att den individuella träningen tar en allt större plats i träningslokaler. Samtidigt ser vi en trend där träningen tar sig nya uttryck inom Svensk Gymnastik.

Vi har nyligen internt lanserat konceptet AMT (Avancerad Motorisk Träning), ett koncept som allt fler föreningar erbjuder sina medlemmar. Det är också något som vi kommer att marknadsföra externt med syftet att bygga attraktionskraft för gymnastiken, och därmed en möjlighet för gymnastikföreningarna att rekrytera nya eller nygamla medlemmar.

Formen är högintressant för gruppen unga vuxna, både de som tidigare varit tävlingsaktiva men också de som söker en gymnastisk utmaning i sin träning. Detta är också en del av Svensk Gymnastiks idé om att erbjuda rörelse hela livet. Vi ser att gymnastik tar en allt större plats i många former av träning, sätter nya trender och en ny standard för vad som definierar och anses som rätt och riktig träning.

Men det handlar också om att träna tillsammans, i grupp, den sociala samvaron och tillhörigheten kanske är lika viktig som innehållet. I detta avseende är föreningen unik och starkt värdeskapande. Frågan är om inte all form av träning inom gymnastiken sker i grupp? Något som gäller barn, unga, tävlingsaktiva och motionärer. Att träna i grupp, utan tävlingsmål, bygger nu upp de nya formerna av träning, parallellt med de som redan är etablerade.

Jag är riktigt stolt över att de nya träningskoncepten som växer fram inom Svensk Gymnastik har skapats av elitgymnaster, och av förebilder som fortfarande är tävlingsaktiva. De känner för allas rätt till träning och rörelse och blir ambassadörer för idrotten och förbundet, något som går utöver den egna karriären. Det är stort tycker jag.

Om en dryg månad så genomförs förbundsmötet i Stockholm. Vi släpper idag underlagen kring de beslut som skall avhandlas. Anmäl dig till förbundsmötet, om inte annat för att känna den starka tillhörighet och stolthet som finns av att tillhöra Svensk Gymnastik.

Varmt välkommen!

Publicerad: 2016-03-18

UPPTÄCK MER