Pensum och Gymnastikförbundet fördjupar samarbetet

I dagarna har Gymnastikförbundet och försäkringsmäklaren Pensum tecknat ett nytt och fördjupat samarbetsavtal.

Pensum och Gymnastikförbundet har ett mångårigt samarbete bakom sig. Historiskt har samarbetet fokuserat på kvinnlig AG och satsningen mot Rio 2016. Nu utvecklas och fördjupas samarbetet avsevärt. Avtalet är på tre år och uppgår totalt till drygt två miljoner kronor, vilket är en tredubbling jämfört med tidigare samarbetsavtal.

Sponsring och skadeförebyggande

Avtalet är omfattar två olika områden. En sponsordel som är kopplad till hela gymnastiken och den utvecklingsmodell som svensk gymnastik arbetar med, samt ett arbete inom det medicinska området.

– Jag är mycket stolt och glad över vårt fördjupade samarbete. Pensum kommer tillsammans med andra parter att bidra med en ökad kunskap inom det skadeförebyggande området. Det är också glädjande att de ser positiva värden i hela vår verksamhet och samarbetet kommer att stärka vårt varumärke, säger Johan Fyrberg generalsekreterare på Gymnastikförbundet.

Det medicinska området handlar om att öka kunskapen kring skadeförebyggande frågor och i förlängningen nå ut med information och kunskap till våra gymnastikföreningar och aktiva. Men det handlar också om att bygga upp en struktur och ett nätverk inom vården, så att gymnaster kan få snabb och professionell hjälp när det behövs. Utöver Pensum så är försäkringsbolaget Svedea och Riksidrottsförbundet en del av denna satsning. Just nu pågår en rekrytering till Gymnastikförbundet kring detta område, för att snabbt komma igång och driva arbetet framåt.

Även Pensum är glada åt samarbetet:

– Vi ser fram emot att utvecklas tillsammans och ytterligare stärka samarbetet med Gymnastikförbundet. Vi ser Gymnastikförbundet som väldigt professionella, spännande och kompetenta och det fördjupade samarbetet passar väldigt väl in i vår offensiva strategi att komma närmare idrotten. Framöver så är vi övertygade om att fler idrotter kan dra nytta av den kompetens som vi kommer bygga upp i samarbetet med Gymnastikförbundet, avslutar Olof Svensson, vd på Pensum.Johan Fyrberg tillsammans med gänget på Pensum.

 

Publicerad: 2016-04-21

UPPTÄCK MER