Förbundsmötet 23-24 april

I helgen genomfördes gymnastikens förbundsmöte. Avtackningen av Malin Eggertz Forsmark och val av ny ordförande stod naturligtvis i fokus under helgen.

Förbundsmötet är gymnastikens högsta beslutande organ. Helgens möte präglades av tillbakablick och reflektion, men också av framåtanda och engagemang.

Avtackningarna av Malin Eggertz Forsmark, som efter 12 år som ordförande lämnar posten, var många och det visar vilket avtryck Malin har gjort i svensk Gymnastik.Björn Eriksson, ordförande RF och även förbundsmötets ordförande, tackar av Malin.

Det är svårt att sammanfatta tolv år i styrelsen, men vad är det du främst tar med dig?

– Jag har med mig all värme, kompetens och lojalitet som jag har mötts av under åren. Jag vill rikta ett stort tack till det team som funnits runt mig. Vi har haft högt i tak och fattat många viktiga och ibland svåra beslut, säger Malin.

Kommer du lämna gymnastiken helt nu?

– Nej, det kommer jag inte. Jag fortsätter i min roll som vice ordförande i europeiska gymnastikförbundet, UEG, så där kommer jag jobba för gymnastikens utveckling på europeisk nivå, berättar Malin.

Ny ordförande i Anna Iwarsson

Under söndagen valdes Anna Iwarsson valdes till ny ordförande för Gymnastikförbundet. Hon kommer att presenteras i en separat artikel och kommenterar sitt första förbundsmöte:

– Jag möter en tydlig passion. Det finns en stark kärna i gymnastiken, något som jag inte minst fått bekräftat under helgens förbundsmöte. Nu ser jag fram emot att tillsammans med övriga ledamöter i styrelsen, med den lagda strategin som en grund, arbeta för och inspirera till ytterligare utveckling bland våra medlemmar.Anna Iwarsson presenterar sig för mötets deltagare.

Efter en sluten omröstning, valde stämman två nya styrelseledamöter. David Ahlin och Eva Sundmalm, vilka kommer att ersätta Tina Sahlén och Patrik Tengwall, som båda avböjt omval.Röster samlas in.


Nyvald styrelse.

Utvecklingsmodellen i rörelse

Förbundsmötet inleddes med en fartfylld uppvisning som tog oss genom vår gemensamma utvecklingsmodell. Med gymnaster från Huddinge GF, Tyresögymnastiken, Resårerna och Hammarbygymnasterna fick vi en illustration kring gymnastikens olika uttryck. Under helgen bildade deltagarna på förbundsmötet en egen modell.

Värd för mötet var GF Öst, som tillsammans med det nationella kansliet, gjorde ett fantastiskt arbete med att få deltagarna att känna sig välkomna och få en trevlig helg i Globenområdet i Stockholm.

Under mötet fanns också flera sponsorer på plats, Vera Sport, LEG och Pensum. Här kommer också en hälsning från Paolo Roberto som sponsrade med produkter till mötets goodiebag.

Gärmund Sandberg ordförande i regionen fick möjlighet att beskriva förutsättningarna föreningarna i Stockholm brottas med och kraften som finns på Gotland, inte minst under Almedalsveckan, där gymnastiken tar en naturlig plats i parken genom prova-på-verksamhet, men också deltar i debatten kring viktiga frågor. I år kommer anläggningsfrågan att stå i fokus.Gärmund Sandberg, ordförande GF Öst som stod värd för mötet.

Beslut kring viktiga dokument och frågor fattades i helgen

På förbundsmötet fattades beslut om en mängd olika områden och förslag. För att fördjupa diskussionen kring några av dem hölls fem stycken förforum innan mötets öppnande: verksamhetsinriktning, finansiering, värdegrund, nyckelfaktorer och kring motionen Ett förbund.

Beslut fattades kring:

 • Verksamhetsberättelse 2014-2015 godkändes
 • Cheerleadingförbundets verksamhetsberättelse godkändes
 • Drillförbundets verksamhetsberättelse godkändes
 • Lillsveds verksamhetsberättelse godkändes
 • Svensk Gymnastik Vill godkändes med vissa revideringar
 • Verksamhetsinriktning och ekonomisk inriktning godkändes med mindre revideringar
 • Beslut fattades att inom ramen för pågående organisations/utvecklingsprocess genomföra en utredning kring förbundets framtida organisation inom ramen för motionerna kring Ett förbund, där det ska finnas en bred representation i arbetsgruppen.
 • Avslag för förbundsstyrelsens proposition kring olycksfallsförsäkring
 • Beslut om oförändrade årsavgifter
 • Stadgerevidering där datumet för när regionernas årsmöten ska ha genomförts flyttades fram
 • Val av ordförande (Anna Iwarsson), styrelsen (David Ahlin, Eva Sundmalm), valberedning (Kjell Adolfsson (ordförande), Patrik Tengwall, Jim Salvin, Gun Ståhl, Pernilla Eriksson och Andreas Getzman (suppleant)), valberedningssamordnare (Kicki Dafgård och Per Sjöstrand)

Svensk Gymnastik Vill – vår gemensamma grund

Svensk Gymnastik Vill bygger på riktningen som sattes upp på Förbundsmötet 2012. Där finns alltifrån vår verksamhetsidé till mål och värdegrund samlad. Den lyfter också upp vår strategi baserad på utvecklingsmodell med tillhörande nyckelfaktorer och verksamhetsinriktningen med fem fokusområden. Under mötet i helgen antogs en ny Svensk Gymnastik Vill, med mindre justeringar.

De nya visionsmålen för Svensk Gymnastik är:

 • 2020 har Gymnastikförbundets föreningar sammanlagt minst
  400 000 medlemmar i hela landet.
 • 2020 är femton procent av alla barn upp till 12 år medlemmar i en gymnastikförening.
 • 2020 tränar minst 150 000 medlemmar inom området Träna för Aktivt liv, varav 100 000 i en certifierad Gymmix-förening och vi har 200 certifierade Gymmix-föreningar. (Reviderat)
 • Senast 2020 tar svenska gymnaster minst en medalj på EM och VM eller OS. (Uppnått)
 • 2020 är alla idrottslokaler i kommunala skolor utrustade med gymnastikredskap enligt Gymnastikförbundets rekommendationer. (Reviderat)
 • 2020 har det fattats beslut om eller projekterats för minst 20 nya specialanläggningar för föreningarnas verksamhet. (Uppnått)

Gymnastikförbundets verksamhet har fem fokusområden för att stötta föreningarna på bästa sätt under perioden 2017-2018:

 • Förstärk tillgången till anläggningar och attrahera fler ledare.
 • Fler stannar kvar och hittar till(baka) till gymnastiken.
 • Revidera utbildningssystemet.
 • Långsiktiga och hållbara landslag.
 • Mer tid till gymnastik.

Fokusområdena beslutades i sin helhet. Däremot gjordes vissa revideringar i de förklarande texterna kring de fem områdena. Där förstärks exempelvis skrivningar kring att gymnastiken ska arbeta för inkludering, samt att kunskaper inom träningsmiljöer och medicinska frågor ska komma alla tävlingsföreningar till nytta.


– -Jag älskar Svensk Gymnastik Vill, säger Eva Sundmalm, som valdes in i styrelsen under helgen. Jag har alltid broschyren med mig då den illustrerar hur mycket vi gör och vad vi står för.

Välkommen hit!

Integrationsfrågan var levande under helgens förbundsmöte, vilket diskussionen om mål och fokusområdena vittnade om. Vi fick också inspiration från Basketförbundets projektledare Camilla Altéus, som berättade om hur basketen lyckats med sitt integrationsarbete.

Idag är basketen en av de mest jämställda och integrerade idrotterna med lika många män som kvinnor. Bland tjejerna har exempelvis över hälften av de aktiva en invandrarbakgrund. Integreringen finns både bland de aktiva på alla nivåer, bland domare och ledare, men i styrelserummen är det ännu en bit kvar.Camilla berättar om projektet Välkommen hit!

Basketen har ända sedan andra världskriget varit duktiga på att inkludera flyktingar som har kommit till Sverige. Först kom balterna efter kriget, under 60–70-talen var arbetskraftsinvandringen stor och vi möttes av stora flyktingströmmar under Balkankriget. Hela tiden var basketen välkomnande.

Nu ser vi nya flyktingvågor och denna gång är det inte från nationer som har en tradition i idrotten. Bara under 2015 kom 39 116 ensamkommande barn och ungdomar till Sverige. Tillsammans med Postkodslotteriet har basketen därför dragit igång projektet Välkommen hit! för att möta och välkomna den nyanlända till Sverige. I projektet deltar 22 föreningar som finns i hela landet.

Utöver att vi själva fick reflektera över hur vi jobbar med att integrera nyanlända och de med annan bakgrund fick vi med oss ett gott råd av Camilla kring hur man kan tänka i de här frågorna:

"Visst är det viktigt med integration – men hallå! – det här är 39 116 helt vanliga tonåringar som har ett jättebehov av motion, ur många perspektiv."

Läs mer här:

http://valkommenhit.se/

Vi ses i Malmö!

Efter två intensiva dagar var Förbundsmötet slut och Johan Fyrberg sammanfattar:

– Jag är jättenöjd med helgens möte. Vi står enade bakom en gemensam strategi framåt, samtidigt som det fanns utrymme för diskussioner. Det är positivt och visar på hur viktiga den här typen av demokratiska möten är. Helgens präglades verkligen av att vi är en stark folkrörelse, ett öppet, nytänkande, och ledande idrottsförbund. Det är också påtagligt hur viktig den fysiska mötesplatsen är för utvecklingskraften framåt, något som både detta förbundsmöte samt fjolårets gymnastikforum visat på.

Vi ses i Malmö 21-22 april, 2018 då region Syd står som värd för nästa förbundsmöte!

 

Publicerad: 2016-04-25

UPPTÄCK MER