Många nya ansikten hos Gymnastikförbundet

Våren har bland annat inneburit en intensiv rekryteringsperiod för Gymnastikförbundet. Vi har nu tillsatt alla tjänster och fått nya härliga medarbetare.

Ekonomi
Patrice Bergius började hos oss i maj och hennes huvudsakliga arbetsuppgifter är löpande bokföring, in- och utbetalningar mm på ekonomienheten. Patrice kommer närmast från en tjänst på redovisningsbyrå i Västerås. Patrice som är en prestigelös, orädd livsnjutare beskriver sig själv som en ambitiös, positiv realist som lätt anpassar sig till nya situationer, omgivningar och utmaningar.

Stöd och Service
Anna Gustafsson arbetar som idrottskonsulent med fokus tävling och kommer att ansvara för nationella tävlingar inom samtliga discipliner. Hon har själv tränat truppgymnastik i 20 år i Nykvarns GF och nu Södertälje Gymnastik och Sportförening, och är fortfarande aktiv som både gymnast och tränare. Anna kommer närmast från tjänsten som kanslist hos Södertälje GoSF och uppskattar mycket att fortsatt få jobba med sitt stora fritidsintresse gymnastiken.

Elin Edlund går in som vikarierande idrottskonsulent med fokus tävling och kommer att ansvara för internationella tävlingar och administration kring landslagsaktiviteter för samtliga discipliner. Hon har sin bakgrund i Hammarö GF och har på GIH utbildat sig till hälsopedagog. Hon tar med sig erfarenheten från sina tidigare arbeten inom sälj i både träningsbranschen och fackrörelsen och sin smittande energi in i det hon kallar sin drömtjänst.

Omvärld och Utveckling
Siri Åbrandt (visstid 1 år från maj-16) arbetar som utvecklingskonsulent, med särskilt ansvar för projektet med spridning av verksamhet för unga och unga vuxna. Med Siris bakgrund som kriminolog och verksam i olika forskningsprojekt på Brottsförebyggande rådet arbetar hon nu också med metodutveckling, datainsamling och bearbetning och analys av densamma. Att få arbeta med att säkerställa data och ta fram kunskap och sedan omvandla det till konkreta verktyg för föreningarna är något som Siri ser fram emot att få arbeta med.

Anna Bogmer (visstid 1 år från feb-16) ansvarar för föreningsstödet inom Idrottslyftet och projektadministration. Anna valde efter 25 år som lärare i matematik och naturvetenskap att göra en karriärväxling och sökte sig till det som alltid legat där som det stora intresset, att få arbeta med svensk gymnastiks utveckling. Att få arbeta med frågor som påverkar föreningarnas möjligheter att erbjuda allas rätt till gymnastiken utifrån sina egna villkor och förutsättningar är något Anna verkligen tror på.

Åsa Ekdahl (visstid 1år från aug-16) kommer leda vårt stora projekt i samarbete med RF-Elit, Svedea och Pensum som syftar till att utveckla det medicinska stödet för våra föreningar och landslag. Åsa kommer närmast från tjänsten som sportchef hos Eskilstuna GF.

Marknad och Kommunikation
Samuel Wendelius börjar efter sommaren tjänsten som contentproducent på Gymnastikförbundets marknads- och kommunikationsavdelning.  Han kommer att arbeta med bild, video och text för att synliggöra och illustrera gymnastikens alla delar. Samuel som är utbildad inom film, har sin bakgrund på produktionsbolag och som frilans och har de senaste åren arbetat med barn inom förskolan, där han bland annat involverat film och fotografering i sin pedagogik.

 

Publicerad: 2016-06-15

UPPTÄCK MER