Kungsbacka kommun - Årets Gymnastikkommun 2016

Kungsbacka kommun har för sitt engagemang för gymnastiken fått utmärkelsen Årets Gymnastikkommun 2016 av Gymnastikförbundet. Priset delades ut i samband med Idrottens dag i Almedalen.

För tredje gången delar Gymnastikförbundet ut utmärkelsen Årets Gymnastikkommun och i år går priset till Kungsbacka kommun.

– Vi är väldigt glada att få lämna över utmärkelsen till Kungsbacka kommun idag. De har visat stor förståelse för gymnastikens behov och har tillsammans med föreningar i kommunen tagit fram en gemensam utvecklingsplan för gymnastiken i kommunen, säger Johan Fyrberg, generalsekreterare Gymnastikförbundet.

Syftet med Årets Gymnastikkommun är att lyfta fram en kommun som arbetar aktivt för att skapa möjligheter för att barn och ungdomar ska få en grundläggande motorisk träning.

– Gymnastikföreningarna i Kungsbacka gör ett fantastiskt arbete och sysselsätter många barn och ungdomar varje vecka. I Kungsbacka jobbar politiker och tjänstemän med invånare i fokus och strävar efter snabba beslutsprocesser. Vi har en god dialog med gymnastikföreningarna och vi har gemensamt sett behovet av större och bättre anpassade lokaler. Vi är nu väldigt glada att ha kommit så här långt i arbetet med att ta fram en ny lokal för gymnastiken! Nu var det gymnastikens tur att få extra fokus. Vi strävar tillsammans efter en så jämn fördelning av idrottsliga utövare som möjligt och eftersom de flesta gymnasterna är flickor är det extra angeläget att förbättra förutsättningarna för dem säger Peter Söderberg (M) ordförande i nämnden för Fritid & Folkhälsa, Kungsbacka kommun.

Motiveringen till priset:

Kungsbacka kommun visar stor förståelse för gymnastikens behov och fattar beslut för att skapa bättre möjligheter. Genom ett systematiskt arbete har kommunen gått från ord till handling.

Med visionen att "alla som vill gympa ska få gympa" har gymnastikföreningarna tillsammans med Kungsbacka kommun tagit fram en utvecklingsplan för gymnastiken i Kungsbacka. Planen beskriver gymnastikens nuläge och förutsättningar och vad som krävs för att idrotten ska kunna utvecklas. Utvecklingsplanen ska ses som en vägledning för hur kommunen och gymnastiken tillsammans ska arbeta för att skapa bättre förutsättningar.

Planen konstaterar att bristen på ändamålsenliga lokaler begränsar gymnastikens möjligheter att växa ännu mer. Utifrån utvecklingsplanen har sedan kommunen fattat beslut om att i den långsiktiga lokalförsörjningsplanen inkludera en specialbyggd gymnastikhall.

Kungsbacka har även ett forum för ungdomsinflytande kallat "Barbrobetalar". Hit kan ungdomar nominera förslag till förbättringar i kommunen. Genom en förslagskampanj går de förslag med flest röster vidare till ett rådslag med politiker och tjänstemän. Till årets rådslag kom cirka 150 gymnaster som fick argumentera för gymnastikens många fördelar och behov. Politikerna lovade under mötet att gymnastiken ska få bättre förutsättningar. Detta genom att, fram till den permanenta hallen är byggd, ge gymnastiken en temporär lokal. Lokalen kommer att anpassas för disciplinerna parkour, trupp och AG. Målsättningen är att den temporära hallen ska stå klar till årsskiftet.

 

Publicerad: 2016-07-05

UPPTÄCK MER