Start för projektet Medicinskt Stöd

Med start 1 augusti har Gymnastikförbundet utökat sitt arbete inom avdelningen Omvärld och Utveckling till att även omfatta området medicinskt stöd.

Målet för projektet är att bygga upp en systematik kring det medicinska stödet inom Gymnastikförbundet, våra medlemsföreningar och elitgymnastiken specifikt. Projektet tar sin utgångspunkt i de antagna riktlinjerna för svensk landslagsgymnastik, vilken ska vara både långsiktig och hållbar, och vår antagna strategi för tävling.

Under det första året är målet att försöka identifiera nyckelfrågor och sammanföra aktörer som kan leda till att våra aktiva får en snabb, koordinerad bedömning och hjälp vid skadetillfälle, samt hjälp till en bra rehab och uppföljning i återgången till aktivitet och tävling. I samband med detta ser vi även över försäkringsfrågor och skydd för våra aktiva. Effektmål med projektet är att kunskaper förmedlas ut till verksamheten och att vi tillsammans bidrar till smartare träning.

Projektledare är Åsa Ekdahl som tidigare arbetat i Eskilstuna Gymnastikförening som sportchef och ansvarig för elitverksamheten och satsningen mot OS i Rio inom kvinnlig artistisk gymnastik. Åsa är i full gång med att starta upp och senare i höst kommer vi kunna lägga upp mer information och stöd till föreningar på vår hemsida inom området Medicinskt Stöd.

Projektet kommer att initialt att löpa under ett år och är möjligt att genomföra tack vare ett samarbete med förbundets sponsorer Pensum och Svedea, samt med stöd från Riksidrottsförbundet. Pensum är Gymnastikförbundets försäkringsmäklare och Svedea är vårt försäkringsbolag.Åsa Ekdahl, projekleder Medicinskt Stöd.

– Området medicinskt stöd är omfattande och det är mycket viktigt att vi påbörjar arbetet med att finna lösningar för skade- och rehabiliteringshantering inom ramen för det vårdsystem vi har idag. Det ska bli spännande att jobba samman med alla berörda aktörer och jag hoppas att vi inom det första året kan visa att vi funnit en systematik i hanteringen som fungerar både för aktiva inom landslag, men även för den aktive i förening, säger Åsa Ekdahl.

Strategi tävling

 

Publicerad: 2016-08-24

UPPTÄCK MER