Svensk Gymnastik i det internationella sammanhanget

Gymnastiken i Sverige påverkas och influeras av den internationella omvärlden. Men vi vill också vara en stark kraft för att driva och utveckla den internationella gymnastiken från ett svenskt perspektiv.

– Det handlar om att få en värdefull möjlighet att dela och sprida kunskaper och erfarenheter som vi har nytta av nationellt. Men såklart också att Svensk Gymnastik får påverkansmöjligheter och ett inflytande i för oss viktiga frågor. Exempelvis så sätter de internationella tävlingsbestämmelserna en standard, något som har en stor påverkan på nationella tävlingsbestämmelser och därmed även på träningen på hemmaplan. Men det handlar också om bredare frågor som förutsättningarna för oss att delta i uppvisningsevenemang som EUROGYM och Gymnaestradan samt att göra dessa arrangemang så tillgängliga för så många som möjligt, berättar Johan Fyrberg generalsekreterare på Gymnastikförbundet.

Under 2015 antog Gymnastikförbundets styrelse en internationell strategi. Den beskriver varför vi engagerar oss i de internationella sammanhangen, hur vi ska göra det och vilka aktiviteter vi kommer driva fram till 2020. Fokus ligger på att arbeta med att lyfta fram och driva frågor kopplat kring utvecklingsmodell och uppförandekod.

Påverkar i olika roller

Många är med och påverkar det internationella arbetet och ett antal personer är förtroendevalda in de internationella organen FIG (Internationella Gymnastikförbundet) och UEG (det Europeiska Gymnastikförbundet). De personerna är:

  • Malin Eggertz Forsmark, vice president UEG
  • Margaret Sikkens Ahlquist, president Gymnastics for All Committee, FIG
  • Per Sjöstrand, president TeamGym Technical Committee, UEG
  • Maria Ståhl, Technical Commitee Gymnastics for All
  • Thore Brolin, FIG Appeal Tribunal

– Vi har en bra representation i de internationella sammanhanget och under FIGs kongress i mitten av oktober hoppas vi kunna förstärka våra positioner ytterligare, berättar Johan.


¨
Margaret, Malin, Johan, Per och Maria i samband med UEG-kongress 2015.

Johan åker tillsammans med Margaret Sikkens Ahlquist och David Ahlin (Gymnastikförbundets styrelse) till Tokyo, där bland annat en ny styrelse ska tillsättas i FIG. (En artikel kring FIG-kongressen kommer inom kort.)

Internationella rådet och det nordiska samarbetet

Styrelsen har sedan ett antal år ett Internationellt råd till sin hjälp. Rådet har haft en viktig funktion kring att samla och synliggöra enskilda förtroendevalda inom gymnastikens internationella strukturer, specifikt inom UEG och FIG. Sverige är också en del av ett nordiskt samarbete. Här träffas respektive ordförande och generalsekreterare med regelbundenhet och de har förutom det mer informella utbytet ett antal punkter som de samlas kring. Exempel på sådana frågor är:

  • Tävlingskalender för Nordiska Mästerskap
  • Tävlingsriktlinjer
  • Förberedelser inför internationella rådslag och kongresser

– De nordiska sammanhanget är viktigt eftersom det möjliggör våra nordiska mästerskap. Men det är också en grupp där vi relativt enkelt kan samlas kring och bilda en större enhet i sammanhang där vi enskilt är ganska små länder för att på det sättet kunna påverka för oss viktiga internationella frågor, fortsätter Johan.

Planerade aktiviteter/övergripande handlingsplan

In den internationella strategin finns en handlingsplan med olika aktiviteter, där några redan är genomförda. Exempel på områden är att arrangera internationella evenemang (som VM i hopprep) och delta på EUROGYM, Gymnaestradan eller andra evenemang inom området Gymnastics for All.

Andra områden i planen är att arrangera internationella seminarier, utbildningar eller andra internationella möten i Sverige, samt utveckla samarbetet med de nordiska gymnastikförbunden. Sverige ska också aktivt bidra till truppgymnastikens utveckling internationellt med målsättningen att på sikt få ett VM inom disciplinen. Ytterligare ett område är att säkerställa rätt kompetensnivå samt representativitet avseende internationella domare och ledare inom disciplinerna AG, Trupp, RG och Trampolin.

– Under föregående år tog vi en internationell strategi. Nu har vi ett internationellt råd som ses med regelbundenhet där vi stegvis skall göra allt vi kan för att omsätta dessa idéer i konkreta handlingsplaner, avslutar Johan Fyrberg.

Medlemskap:

Svenska Gymnastikförbundet tillhör det Internationella Gymnastikförbundet (FIG) och det Europeiska Gymnastikförbundet (UEG), samt motsvarande organ för hopprepsverksamheten International Rope Skipping Federation (IRSF) och European Rope Skipping Organisation (ERSO).

Svenska Gymnastikförbundet är ett olympiskt specialidrottsförbund och medlem i Sveriges Olympiska kommitté.

Svenska Gymnastikförbundet är också aktivt inom ett nordiskt gymnastiksamarbete. Inom artistisk gymnastik förekommer även ett informellt samarbete under namnet NordEM.

 

Publicerad: 2016-10-11

UPPTÄCK MER