Landslagsplanerna växer fram

Under utvecklingshelgen för föreningar med elitverksamhet fick deltagarna på plats en inblick i hur våra fem landslag planerar för framtiden och hur arbetet kommer se ut framöver.

Nu börjar respektive landslags planer konkretiseras och fyllas med aktiviteter och beroende på vilken disciplin vi talar om ser framtiden och vägvalen givetvis olika ut. Men grunden är densamma, där utgångspunkten ligger i den tagna strategin för tävling samt att skapa förutsättningar för att de aktiva ska kunna nå sin fulla potential.

– Det är oerhört positivt att känna samsyn kring vår strategi för tävling och hur vi ska jobba framåt. Såväl föreningar som landslagen är överens om att vi vill sträva mot att gymnasterna ska kunna fortsätta med sin elitsatsning högre upp i åldrarna och vi har ett gemensamt synsätt kring att ansvaret ligger både hos landslagen och i föreningarna, säger landslagschef Jonas Juhl.


Landslagschef Jonas Juhl, längst till höger i bild, håller ihop och driver våra landslag framåt. Här på utvecklingshelgen i januari tillsammans med fem gymnaster i landslaget.

Utöver planer för tävlingar och samlingar handlar det för flera av landslagen om att gå från teori till praktik, att sätta strukturer och tillsätta nyckelpersoner för det framtida arbetet med prestationsutvecklingen. Här kommer en kort lägesrapport om vad som pågår och diskuteras i de olika landslagen just nu:

Rytmisk gymnastik:

Inom den rytmiska gymnastiken pågår en diskussion om hur landslaget som helhet ska kunna ta nästa steg. Detta genom att vara med i de rätta sammanhangen och på de rätta tävlingarna för att utvecklas så bra som möjligt. Det handlar också om att utveckla den fysiska träningen bland gymnasterna, samt att utveckla den mentala träningen med fokus på självförtroende och självsäkerhet.

Kvinnlig artistisk gymnastik:

Att nå en hög och konstant nivå inom landslaget ligger högt på agendan, detta genom om att få fler att träna och tävla högre upp i åldrarna och stanna kvar längre inom gymnastiken. Vägen för att nå detta är att jobba med kompetensspridning ut i föreningarna. Centrala punkter i arbete är:

Kontinuitet: Med föreningarna som bas skapa en nationell struktur i svensk kvinnlig artistisk gymnastik, så att landslaget fylls på kontinuerligt.

Nationellt system: Få alla att jobba åt samma håll med hjälp av systemverktyg i utbildning, träning, tävling, planering och målsättning.

Bra "lägsta nivå": Behålla FIGs redskapsspecifika krav som lägsta nivå för landslagsgymnaster samt fortsätta sikta på en hög internationell nivå där vi representerar Sverige med kvalitet i teknik och artisteri samt säkerhet i utförandet.

Manlig artistisk gymnastik:

Dagarna efter utvecklingshelgen fick landslaget inom manlig artistisk gymnastik en mycket positiv injektion tack vare samarbetet med investmentbolaget Catea som går in i en fyra år lång satsning. Samarbetet, som även stöttar Svensk Gymnastik generellt, kommer skapa bättre förutsättningar för att arbeta vidare med prestationsbegreppets olika delar och att de som verkligen vill göra en satsning kan få stöd kring detta.

Trampolin:

Trampolinlandslaget utvecklar sin organisation och får genom Jonas Heiman på juniorsidan en fin förstärkning. Det innebär att Jenny Söderlund kan fokusera på seniorerna. Men även fortsättningsvis kommer vissa aktiviteter att vara gemensamma, allt för att juniorerna ska lära av de äldre och att gymnasterna är med och delar ett sammanhang.

Truppgymnastik:

Under utvecklingshelgen fick Gymnastikförbundet ett positivt gensvar kring satsningen på ett juniorlandslag inom truppgymnastiken. Detta arbete är nu ute på remiss och dialogmöten kommer att genomföras under mars dit intresserade föreningar bjuds in. När det arbetet är klart kommer nästa steg i processen - nämligen HUR det hela ska gå till.

– Jag ser att landslagen börjar arbeta tillsammans och att vi bryter invanda mönster genom att vi ser att det är mer som förenar oss än som skiljer disciplinerna åt. Att vara delaktig i att ge inspiration, förmedla kontakter och kunna bidra till att lösa gemensamma utmaningar ger mig en enorm tillfredsställelse och arbetet framåt kommer blir otroligt spännande, avslutar Jonas.

Publicerad: 2017-02-23

UPPTÄCK MER

Våra huvudsponsorer

Våra sponsorer