Oro kring en ledares behandling av barn och unga

Efter att oroande uppgifter har nått Gymnastikförbundet har generalsekreterare Johan Fyrberg valt att polisanmäla en enskild ledare.

Uppgifterna som Gymnastikförbundet fått information om är kopplade till en oro om hur en ledare har behandlat barn och unga.

- Vi tar den information som vi har fått på stort allvar. En av gymnastikens viktigaste hörnstenar är att verksamheten ska utgå från barnrättsperspektivet och vara en sund och trygg plats för våra gymnaster. När vi får den här typen av information behöver vi agera. I detta fall valde jag att polisanmäla ledaren, säger Johan Fyrberg generalsekreterare Gymnastikförbundet.

Föreningen där ledaren är aktiv är meddelad och kommer nu hantera ärendet vidare. Förutom att polisanmälan är gjord kommer ledaren tills vidare fråntas sina uppdrag inom Gymnastikförbundet.

- Att göra en polisanmälan är allvarligt. Vi utgår från barnen och de ungas bästa och om föreningen inte agerar känner vi ett ansvar att ta frågan vidare. Men förbundet har inte kompetensen att bemöta den här typen av uppgifter, utan överlåter till myndigheter att värdera innehållet, säger Johan Fyrberg.

Händelser kring den enskilda tränaren har även varit uppe i gymnastikens Juridiska Nämnd. Tre anmälningar har gjorts, där den första lades ned med hänvisning till preskriptionstiden, vilken är två månader. De andra två anmälningarna, vilka hänförs till beteende i tävlingssammanhang, lämnades utan bifall då Juridiska Nämnden inte kunde styrka att något kränkande beteende uppvisats.

- Vi kommenterar i dagsläget inte vem tränaren är och vilken förening det handlar om. Det finns flera skäl till det, men framförallt för att säkra de inblandades integritet. Men berörda är informerade om det som sker. Så har man som aktiv eller förälder i en gymnastikförening inte hört något, är den egna verksamheten inte berörd, avslutar Johan Fyrberg.

Fortsatt arbete inom värdegrundsfrågorna
Gymnastiken jobbar proaktivt med att utbilda ledare och kommunicera med våra föreningar. Det sker via våra utbildare, via våra mötesplatser och genom att vara transparanta när felaktigheter och överträdelser sker inom det som gymnastiken som helhet har kommit överens om.

Gymnastikförbundet har även lämnat en motion till Riksidrottsmötet med syfte att bland annat förstärka den gemensamma värdegrunden och ändra preskriptionstiden från två månader till två år.

 

Publicerad: 2017-03-16

UPPTÄCK MER

Våra huvudsponsorer

Våra sponsorer