Malin Eggertz Forsmark invald i SOK:s styrelse

Malin Eggertz Forsmark valdes idag in i Sveriges Olympiska Kommittés styrelse. Mandatperioden är fyra år

Förutom Malin så valdes Katarina Henriksson, Per Palmström och Anders Larsson in i SOK:s styrelse på fyra år och Olle Dahlin valdes in på två år. Hans Vestberg valdes om som ordförande. Årsmötet följde därmed, efter omröstning, valberedningens förslag.

- Det känns både roligt och hedrande. Efter mina tolv år som ordförande i Gymnastikförbundet hade jag tänkt fokusera på internationella idrottsuppdrag. Men när frågan ställdes tänkte jag om. Svensk Idrott står inför stora utmaningar och möjligheten att få fortsätta vara verksam på nationell nivå och i den olympiska rörelsen gick inte att motstå, kommenterar Malin Eggertz Forsmark.

Malin har en omfattande erfarenhet som gör henne väl lämpad för rollen inom SOK, där hon under en tidigare period har varit ledamot. Malin har arbetat på den Internationella Olympiska Kommittén i Lausanne, samt arbetat för Stockholms OS-kampanj inför 2004. Vi känner henne emellertid bäst från gymnastiken där hon efter tolv år som ordförande valde att lämna posten i samband med förbundsmötet 2016.

– Jag tycker att styrelsearbete är oerhört roligt, stimulerande och lärorikt. Jag tror att min erfarenhet och kompetens kommer att komma SOK väl till gagn särskilt med tanke på en eventuell OS-ansökan, finansiering av talang- och topprogram, samt diskussionen om utökat samarbete mellan RF och SOK, fortsätter Malin.

Malin kommer fortsättningsvis vara engagerad i Europeiska Gymnastikförbundet, där hon är vice ordförande sedan ett antal år tillbaka.

- Vi är extremt nöjda med att Malin har blivit invald. Med sin klokskap och erfarenhet kommer hon bidra till att driva den olympiska rörelsen framåt, säger Johan Fyrberg, generalsekreterare Gymnastikförbundet.

Utöver Malin så valdes Patrik Tengwall in i SOK:s valberedning. Patrik har fram till förbundsmötet 2016 varit medlem i Gymnastikförbundets styrelse.

Stort grattis!

 

Publicerad: 2017-04-20

UPPTÄCK MER

Våra huvudsponsorer

Våra sponsorer