1 år som ordförande - yes!

Framtidstro. Så vill jag summera mitt första år som ordförande, ett helt fantastiskt roligt år!

Runt om i hela landet har jag mötts av en öppenhet som imponerar. Det ideella engagemanget lyser glasklart inom Svensk Gymnastik vilket gör att jag känner en stor hoppfullhet vad vi gemensamt kommer att kunna åstadkomma framöver.

Tillsammans gör vi stor skillnad

Föreningarna samlar idag en kvarts miljon medlemmar och jag kan konstatera att vi har alla förutsättningar att bli ännu fler. Det är ingen tvekan om att den högkvalitativa träning som din förening erbjuder kommer att efterfrågas allt mer i och med den samhällsutveckling vi ser med en nedmontering av skolgymnastiken, ett ökat stillasittande och en accelererande mental ohälsa. Därför kommer det bli allt viktigare, kanske till och med livsviktigt, att vi lyckas inkludera och erbjuda ännu fler motorisk träning i alla åldrar. Här behöver vi jobba klokt tillsammans.

Ett viktigt startskott

Köerna till föreningarna fortsätter att öka med helt ohållbara situationer i framför allt storstäderna. Detta är något som vi inte längre kan acceptera. Därför skriver vi idag en debattartikel i Göteborgs-Posten. Se detta som ett startskott på ett långsiktigt opinionsarbete.

Med köer till föreningarna gynnas socioekonomiskt starkare grupper som har kännedom om behovet av att sätta sitt barn i kö redan vid två-tre års ålder. Trenden är förödande ur ett folkhälsoperspektiv och står i motsats till våra ambitioner om en inkluderande träning för alla. Dessutom behöver vi vara medvetna om att antalet barn i Sverige i åldrarna 7–15 år förväntas öka med mer än 30 procent under de närmaste 20 åren vilket kommer öka kraven ytterligare på tillgången av olika tränings- och tävlingsmiljöer.

Jag är övertygad om att vi har alla förutsättningar att erbjuda ännu fler hållbar träning. År 2045 beräknas det finnas över en miljon personer i Sverige som är 80 år och äldre. Avsaknad av motorisk färdighetsträning genom livet, såsom koordination och balans, kan få betydande konsekvenser i vuxen och senior ålder. Till exempel uppskattar Myndigheten för samhällsskydd och beredskap den årliga kostnaden för fallolyckor till cirka 25 miljarder kronor. Kostnader som skulle kunna minska avsevärt med en motoriskt kompetent befolkning. Här kan vi tillsammans bidra till stor samhällsnytta genom att erbjuda ännu fler motorisk träning för unga, unga vuxna, äldre och seniorer.

Så många som möjligt, så länge som möjligt är den enda elitsatsningen med garanterad effekt

Ett område som jag valt att utforska särskilt noga under året är landslagsverksamheten och vår prestationskultur. Förbundsstyrelsens ambition är att skapa strategiska förutsättningar som leder till att de gymnaster som vill ska uppleva att de har möjlighet att nå sin fulla potential. Vi vill inte stå för en tidig och ensidig specialisering. Det betyder inte att man inte får träna mycket och hårt. Det betyder inte heller att man inte får ha ambitioner och sikta mot världstoppen. Men vi måste alltid hålla i fokus vem som har dessa ambitioner och varför. Därför är det oerhört intressant att följa det nationella utvecklingsarbete som just nu pågår. Det känns som att vi håller på att rusta oss inför en spännande framtid.

Jag känner mig inspirerad och taggad och ser fram emot att träffa många av er på Gymnastikforum den 7-8 oktober!

Anna Iwarsson

Publicerad: 2017-04-28

UPPTÄCK MER

Våra huvudsponsorer

Våra sponsorer