Kickstart för samarbetet med Catea

I början av året skrevs ett unikt samarbetsavtal mellan Gymnastikförbundet och investmentbolaget Catea och nu har samarbetet kickat igång ordentligt.

Vid en gemensam samling på Idrottens Hus presenterades upplägget för satsningen som är ett fyraårigt samarbete med högt ställda mål. Catea och dess ägare Hans Westin och Sten Schröder fick också möjligheten att presentera sin bolagsgrupp lite närmare och flertalet av de involverade fick en chans att samlas och ta ett gemensamt avstamp.

Satsningen, som har ett mål om att lyckas med att få en eller två svenska gymnaster att kvalificera sig till OS i Tokyo, består av flera olika delar – stipendier, tränare, fysios samt möjligheter att träna mer tillsammans i landslaget, på hemmaplan eller internationellt. Catea är också med och sponsrar utvecklingen av Svensk Gymnastik i stort.

Varför gör Catea denna satsning?

Cateas grundare och ägare Hans Westin och Sten Schröder är tydliga med varför de valt att gå in i denna satsning och summerar det i ett antal punkter:

 • Vi gillar och är imponerade av gymnastik!
 • Vi vill bidra till att skapa förutsättningar för en full satsning mot OS i Tokyo 2020 samt att utveckla Svensk Gymnastik.
 • Vi tror att den här satsningen kan inspirera Catea-bolagen
 • Ha kul!

Det är punkter som stämmer ganska bra överens med hur Catea arbetar med att utveckla och stötta de bolag de väljer att investera i och de vill gärna att företagen också ska sporras av gymnasternas satsning.

- Bolagen som finns samlade i Skåne och Stockholm har affärsplaner som sträcker sig fram till 2020. Om gymnasterna lyckas och om våra bolag lyckas har vi som mål att ses i Tokyo 2020. Om det inte händer kommer jag inte att gråta, men om vi inte försöker och gör en reell satsning kommer jag att göra det, säger Sten Schröder på kick-offen i Stockholm.

Fredrik Pierreville, förbundskapten, gick igenom satsningens olika delar och inledde med:

- Jag är stolt över att kunna stå här idag och jag är tacksam över att vi med Cateas hjälp kan genomföra den här satsningen tillsammans som ett helt landslag. Laget är viktigt i denna satsning. Vi har höga målsättningar men potentialen finns i de här killarna. Det handlar om att våga satsa, våga tro och våga vinna. Men också att våga misslyckas på vägen och dra lärdomar av det.

Satsningen fokuserar på områden som stipendier, träningsmiljöer i Stockholm och Malmö, tävlingar, läger, träningsupplägg samt tränare och fysios.

Förbättrade träningsförhållanden och tillgång till fysios

I Malmö har det sedan flera år funnits en träningsmiljö anpassad för landslagsgymnasterna med fysio i hallen ett antal dagar per vecka och anställd tränare. Nu görs sett liknade upplägg i Stockholmsområdet, där två tränare och en koordinator kopplas till landslagssatsningen och en ny fysio har kontrakterats. Allt som allt rör det sig om en ganska stor organisation som kopplas till gymnasterna. Dessa är:

I Malmö finns:

 • Fredrik Pierreville, förbundskapten för seniorlandslaget
 • Jozsef Csaky, tränare
 • Fysio Tobias Lundgren
 • Eddie Olsson, förbundskapten juniorlandslaget

 I Stockholm finns:

 • Alexander Manyakine, tränare
 • Timothy O`Conell, tränare
 • Hans Goldring, koordinator
 • Fysio Joel Hagberg

Från och med hösten kommer det finnas möjligheter för gymnasterna att träna på dagtid i Åkeshovshallen, vilket kommer underlätta träningen betydligt. Viktigt är att gymnaster som inte bor i Stockholm eller Skåne har alla möjligheter att delta i träningen i Malmö eller Stockholm när de har behov av det eller inte har möjlighet att träna på hemmaplan.

Fungerande vardag genom Gymnastikförbundets Cateautbildningstipendium

En del av satsningen innebär att landslagsgymnasterna kan söka om stipendier. Stipendiet är kopplat gentemot utbildning, vilken kan genomföras via det vanliga utbildningsväsendet, eller i föreningen gymnasten tränar i. Stipendiet medför att gymnasterna får viss ekonomisk hjälp med att få vardag med hyra, mat och annat att gå ihop, genom att de inte behöver studera eller jobba heltid. De gymnaster som i första läge sökt och fått stipendium är:

 • Christopher Soos
 • Pontus Kallanvaara
 • William Broman
 • Henrik Schröder


Gymnasterna som deltar i satsningen. Övre raden från vänster: Carl Idesjö, Pontus Kallanvaara, Christan Cindric, David Rumbutis, Kim Wanström och William Broman. Undre raden från vänster: Filip Lidbeck, Christopher Soos, Tony Do och Henrik Schröder.

Läger och gemensamma upplägg

Genom den organisation som nu byggs upp kommer gymnasternas träningsupplägg kunna synkroniseras mer än vad det gjort tidigare. Genom att föreningstränare också får landslagsuppdrag kommer målsättningar och träningsplaningarna bli desamma. Landslaget kommer liksom tidigare att ha gemensamma läger och träffar, men hoppas kunna addera en internationell vinkel på det hela för att få fler erfarenheter. Tex planeras ett läger i Frankrike i september, för att kunna träna på samma anläggning och i samma hall som det franska seniorlandslaget.


Stort tack till Catea, som gör satsningen möjlig och vi ser fram emot att följa landslaget i deras resa framåt.

 

Publicerad: 2017-06-02

UPPTÄCK MER

Våra huvudsponsorer

Våra sponsorer