Fortsatt samarbete mellan Gymnastikförbundet, LEG och Rantzows Sport

Gymnastikförbundet, LEG (Linden Equipment for Gymnastics) och Rantzows Sport har ett samarbete sedan många år. Detta samarbete har i dagarna förlängts och ett nytt avtal har tecknats mellan parterna. Avtalet är på ett år, med intentionen att förlänga

Avtalet består av flera delar där fokus ligger på anläggningsfrågan och redskap.

- Med LEG och Rantzows erfarenhet och kunskap inom området kommer de kunna bidra till att flytta fram Svensk Gymnastiks positioner i arbete med att verka för att öka tillgången till träningsytor både avseende nybyggnationer men också tillgänglighet och redskap i befintliga hallar/skolsalar, säger Johan Fyrberg, generalsekreterare på Gymnastikförbundet.

Utöver ett generellt stöd om 125 000 kronor årligen kommer LEG att bidra med fulla uppsättningar av tävlingsredskap på ett antal av de nationella tävlingshelgerna i truppgymnastik. Det garanterar bra förutsättningar för gymnasterna och underlättar för arrangörsföreningarna.

Avtalet innebär också att folkhögskolan Lillsved, som ägs av Gymnastikförbundet, även fortsatt utrustas med redskap från LEG och Rantzows och att dessa kan underhållas under avtalsperioden. Detta innebär att utbildningsverksamhet och lägerverksamhet även fortsättningsvis kan hållas på Lillsved.

- Vi är mycket glada att vårt samarbete fortsätter. Samarbetet ger oss mycket när det gäller produktutveckling och sortiment av redskap för både tävlings- och skolgymnastik, säger Anders Bohman, försäljningschef Rantzows Sport.

Publicerad: 2017-06-07

UPPTÄCK MER

Våra huvudsponsorer

Våra sponsorer