Parkouren växer och kommittén formerar sig

Parkour och tricking är en disciplin som fullkomligt exploderat i antalet utövare de senaste åren. Allt fler söker sig till idrotten och till de föreningar som erbjuder parkour och tricking.

Pelle Tunell, driver tillsammans med ett gäng kollegor parkour/trickingkommittén inom Gymnastikförbundet.

- Parkour växer snabbt! Det finns ett enormt stort intresse för disciplinen och antalet utövare växer konstant. FIG (Internationella Gymnastikförbundet) har också visat intresse för parkour, något som har uppmärksammats och väckt många känslor i media, säger Pelle Tunell.

Kommittén arbetar idag för att ena parkour- och trickingdisciplinen i landet. Då den snabbt växt från hobby till mer professionell tävlingsidrott vill också kommittén arbeta för att synen på träning, utbildning och tävling ska vara samlad, säker och stabil. Idag ser kommittén ut så här:

  • Pelle Tunell är ordföranden och ansvarig för tävlingsfrågor som koncept och regler
  • Nivin Shaker och Per Munke Cross arbetar för att öka antalet tjejer inom disciplinen
  • Evgueni "Zäta" Potechkin lyfter fram profiler
  • Robin Olovsson och Erik Isberg arbetar med parkour och tricking för vuxna
  • Utöver detta driver Per och Pelle sidan www.pktr.se och arbetar med en ambassadörsturné för idrotten.
  • Ahmed Al-Breihi, adjungerad

Den nya hemsidan (www.pktr.se) har ett förändrat fokus och innehåll. Tidigare riktade sig hemsidan till föreningar och arrangörer för parkour men har nu gjorts om för att rikta sig mer direkt till utövarna. På hemsidan kan utövare nu hitta "veckans tutorial" – en guide till hur man kan lära sig ett utvalt trick. Hemsidan listar också föreningar där parkour och tricking erbjuds, events och en karta över hallar och parkouranpassade parker runt om i landet.

Kommittén har en aktiv kontakt med de regionala kommittéerna för att samla in synpunkter och få en välförankrad bild av verksamheten ute i landet. Förhoppningen är att i år kunna genomföra ett parkour-forum där föreningsrepresentanter inbjuds till en helg med diskussioner om nutid och framtid för parkour som idrott i Sverige.

- Vi har just nu satt ihop en arbetsgrupp med rätt kompetens för att konkretisera ett tävlingsreglemente. Inom trickingen är det väldigt enkelt eftersom det är relativt få utövare och alla är överens om hur man ska tävla, där handlar det mer om att dokumentera hur vi brukar tävla. I parkouren däremot är det mycket större spänningar mellan utövare av olika åsikter. Vissa anser att man kan tävla med andra påpekar parkourens ursprung som en icke-tävlande disciplin. Vad en tävlingsform kan komma att heta och hur den exakt ser ut är svårt att säga idag. Det får vi se, säger Pelle Tunell.

Utöver detta brinner kommittén för att arrangera så kallade "jams". Ett jam är ett träningsläger där utövare samlas för att träffa vänner, träna tillsammans och gå på workshops. Jamsen innehåller både fria träningar för utövare på högre nivå och med ledarledda träningar för nyare utövare.

- Dessa tillfällen är väldigt roliga och inspirerande. Någon gör något som inspirerar andra att försöka något liknande eller arbeta vidare på rörelsen. Ofta bor alla tillsammans i någon skola eller liknande vilket ofta leder djupa diskussioner in på småtimmarna, säger Pelle Tunell.

Två arrangemang som väckt stort intresse och som kommittén genomfört är MOFS och Tricking-SM. Här kan du se hur det såg ut på SM:

Tricking-SM 

- Vi är ett kul gäng i kommittén som ser till att boka in träffar i samband med de roliga eventen inom parkour och tricking Sverige. Dels för att vara på plats där det händer och bidra med kompetens och en hjälpande hand, men också eftersom vi helt enkelt älskar parkour och tricking, avslutar Pelle Tunell.

 

Publicerad: 2017-09-11

UPPTÄCK MER