Proaktivt arbete kring ätstörning och energibrist

Gymnastikförbundet har under 2017 arbetat aktivt med att ta fram en rekommendation kring ätstörning och energibrist.

Det som tagits fram är en informationsbroschyr framtagen av leg. psykolog Klara Edlund i samarbete med Svensk Orientering.

Broschyren har omarbetats för Gymnastikförbundet för att öka kunskapen om ätstörningar inom svensk gymnastik. Omarbetningen har genomförts tillsammans med leg. psykolog Klara Edlund och granskats av Gymnastikförbundets medicinska expertteam leg. läkare Mia Jodal, fil. dr., leg. dietist Anna Melin och leg. fysioterapeut Anna-Karin Wikström samt landslagschef Jonas Juhl och projektledare för medicinskt stöd, Åsa Ekdahl.


Klara Edlund, en av de som jobbat mer informationen kring ätstörningar och energibrist.

- Det känns jätteskönt att vi har arbetat fram ett aktuellt material kring ätstörning och energibrist som vi nu kan sprida till föreningar. Ämnet är ibland tabubelagt och många föreningar och tränare känner att det är svårt att ta tag i. Man är helt enkelt rädd att göra och säga fel saker i ett redan känsligt skede för individen, säger Gymnastikförbundets projektledare inom det medicinska stödet Åsa Ekdahl och fortsätter:

- Vår rekommendation innehåller tydliga beskrivningar på varningstecken och hur du bör agera utifrån din roll som träningskompis, tränare, förälder och ansvarig i förening. Vi hoppas med denna information nå föreningar som aktivt vill arbeta med frågan och därmed i förlängningen individer som är i behov av råd, stöd och hjälp.


Åsa Ekdahl, som driver frågor kring medicinskt stöd inom Gymnastikförbundet. Ett projekt som möjliggörs genom samarbetet med Pensum, Svedea och Riksidrottsförbundet. Här på bild till vänster tillsammans med Ellen Fernandez på Pensum. 

Sörmlandsidrotten och SISU Idrottsutbildarna genomför i samarbete med Gymnastikförbundet två seminarier kring rekommendationer ätstörning och energibrist den 22 november i Eskilstuna och 29 november i Södertälje. Seminarierna leds av författaren Klara Edlund och är gratis att delta på. Ingen föranmälan krävs. Kontakta Sörmlandsidrotten, Love Swartz tel: 0705-099871 eller Gymnastikförbundet, Åsa Ekdahl tel: 0702-051897 för mer information.

Mer information om energibrist och ätstörning kan du hitta på Gymnastikförbundets hemsida under medicinskt stöd.  

Där kan du även finna rekommendationen i PDF-format för att kunna ladda hem och skriva ut.

Publicerad: 2017-10-02

UPPTÄCK MER