Provanmälan inför nya tävlingssystemet i truppgymnastik

Inför det nya tävlingssystemet i truppgymnastik som börjar gälla 1 jan 2018 är planeringen i full gång. Nu är det dags för nästa steg, vi behöver alla tävlande föreningars hjälp.

Tidigare nyhet kring nytt tävlingssystem

Det nya systemet är ett nivåsystem, där Ettan är högsta nivån. Det nya systemet omfattar inte SM-stegens tävlingar.


 

Nu behöver vi alla tävlande föreningars hjälp

Läs igenom texten nedan och bakgrunden innan enkäten besvaras. Enkäten tar bara några minuter att svara på och du finner den här

Vi behöver nu din hjälp för att göra planeringen och genomförandet så bra som möjligt inför och under 2018. Första steget är redan taget genom att vi hjälpts åt att sprida information om de nya tävlingsnivåerna till alla föreningar. Nästa fas inleds med en provanmälan inför 2018 där vi behöver er hjälp. Dels för att få en uppfattning om anmälningstrycket till de olika nationella nivåerna men också för att göra en så bra planering som möjligt inför 2018.

Provanmälan sker genom en enkät och besvaras utifrån en uppskattning i vilken av tävlingarna (riksettan till rikssexan, samt storregionstrean från 11 år) ni kommer delta i under 2018. För att resultatet av denna enkät ska spegla verkligheten är det mycket viktigt att ni fyller i en enkät per startande lag. Här kommer lite riktlinjer som du ska ha med dig innan du besvarar enkäten.

 • För att resultatet ska spegla verkligheten är det mycket viktigt att ni fyller i en enkät per startande lag. Exempel: om ert lag består av 20 gymnaster och ni inför en eller flera tävlingar år 2018 planerar att dela upp laget i två, och således skapa två startande lag, ska ni svara på denna enkät två gånger. En gång för vardera startande lag.
 • Är du tränare i flera lag

  , hjälps åt i respektive ledarteam så att samma enkätsvar inte kommer dubbelt från samma lag.

Läs igenom bakgrunden innan enkäten besvaras.
Enkäten tar bara några minuter att svara på och du finner den här.

 Bakgrund 

Varför gör vi om tävlingssystemet?

Truppgymnastiken har fortsatt att öka under de senaste åren och med det, deltagandet på nationella tävlingar. Dagens system är utformat för ett färre antal tävlande lag. Med ökningen av antal lag och föreningar behövs en förnyad tydlighet av målgrupp och nivå för respektive tävling. Behovet av en naturlig utveckling mellan de olika tävlingarna är också stort. En följd av dagens system är att vi ser hur föreningar och lag väljer tävling baserat på kalender och geografi snarare än nivå. 

Vi tror också att det nuvarande tävlingssystemet bidrar till en otydlighet mot omvärlden (föräldrar, media, kommun etc.) samt nya föreningar och tränare som söker sig till truppgymnastiken. Detta kan hämma tillväxten och möjligheterna att fortsätta med truppgymnastik längre än idag.

Svensk Gymnastik Vill är Gymnastikförbundets strategi för hur vi vill att Svensk Gymnastik ska utvecklas. I Svensk Gymnastik Vill framgår vår utvecklingsmodell med tillhörande nyckelfaktorer. Dessa är stöttepelarna för vår önskade utveckling. Till detta ska läggas att Svensk Gymnastik har en delstrategi för tävling som är vägledande för utvecklingen av tävlingsgymnastiken. 

Gymnastikförbundet upplever en ökad dialog med föreningar, föräldrar, aktiva och omvärlden med frågor som handlar om verksamhet som bedrivs i föreningarna. För truppgymnastik kretsar det till stora delar kring följande:

 • Tidig selektering, med uttagningar på gymnaster som är mellan 6-12 år och därmed aktiv exkludering
 • Laguttagningar i unga åldrar (så tidigt som 7-8 år) och ensidig tävlingsträning
 • Känslan av att komma 67:a av 101 lag på en tävling
 • Dyra tävlingsdräkter för gymnaster som tävlar vid enstaka tillfällen
 • Mycket fokus på utseende och håruppsättningar istället för glädje och inkludering vid respektive tävlingstillfällen

Vi har alla ett ansvar för utvecklingen av truppgymnastiken där bland annat tävlingsregler och bedömningsreglementen bidrar till utvecklingen. Det är därför mycket viktigt att vi har såväl bedömningsreglementen som tävlingsregler som uppmuntrar till ett inkluderande förhållningssätt där så många så möjligt kan vara med så länge som möjligt. Exempel på detta är införandet av det nya nationella bedömningsreglementet för två år sedan, där bland annat kravet tävlingsdräkt är borttaget (omformulerat till enhetlig klädsel) och det är möjligt att både vara fler på varje varv samt tävla i öppna klasser. 

Vi ser nu det nya tävlingssystemet som ytterligare ett steg i utvecklingen i att skapa en långsiktig hållbar utveckling för truppgymnastiken - vilken inkluderar alla oavsett ambitionsnivå, förutsättningar och förmåga.

Vid Gymnastikforum för ett och ett halvt år sedan var många föreningar med truppverksamhet på plats och kom med förslag på framtida tävlingssystem. Många av de idéer som framkom då har nu tagits med i det nya systemet. 

Hur har det nya tävlingssystemet tagits fram?

Tävlingssystemet är framtaget utifrån:

 • Diskussioner och förslag som framkom vid Gymnastikforum (2015)
 • Arbetsgrupps tankearbete – arbetsgrupp för nytt tävlingssystem (2016)
 • Föreningsrepresentationsgrupp (sommaren 2016)
 • Bearbetning inom nationella trupptävlingskommittén (2016/2017)
 • Diskussioner regionala trupptävlingskommittéer (februari 2017)
 • Remiss; tränare (RT/RM och SM-stegen), styrelser, domare, utbildare (mars-april 2017)
 • Slutbearbetning nationella trupptävlingskommittén (juni 2017)

 De nya reglerna börjar gälla 1 januari 2018.

Svenska Gymnastikförbundets Nationella Trupptävlingskommitté, TTK. Vid frågor, kontakta ttk@gymnastik.se

 

 

Publicerad: 2017-10-10

UPPTÄCK MER