Full fart inom det medicinska stödet

Gymnastikförbundet arbetar inom flera områden för att påverka och stärka det förebyggande arbetet för gymnaster och föreningar. Inom det medicinska stödprojektet har det hänt en hel del sedan starten i augusti 2016.

Vi fångar projektledaren Åsa Ekdahl på det nationella kansliet i språnget under Gymnastikforum och ber om några kommentarer.

- Ja det stämmer att vi har hunnit en bra bit på väg i att både identifiera vilka som är de största behoven att tillgodose för gymnast och förening och hur vi ska angripa dessa på ett bra sätt. När det gäller skador som uppstår på tävlingar har vi nu, åtta månader efter starten av det digitala systemet, utvärderat hur det har tagits emot och finner att allt fungerat som tänkt varför det kommer att permanentas tillsammans med checklistan för medicinska resurser, säger Åsa.


Åsa Ekdahl, projektledare för projektet medicinskt stöd med finansiella resurser från RF, Pensum och Svedea.

Två piloter kring gymnasters välmående

Vidare berättar Åsa att vi är inne i två spännande pilotundersökningar med två helt olika verktyg. Verktygen ska säkerställa individens mående, inom elitsatsning, ur ett helhetsperspektiv.

- Det ena är ett screeningverktyg (TUBAprofil) där man med hjälp av ett antal frågor inom specifika frågeområden ger individen en karta över vad som fungerar tillfredsställande och vad som inte gör det. Med hjälp av kartbilden skapas sedan en handlingsplan som man själv medverkat till och kan påverka. Piloten pågår under hela året inom manlig artistisk gymnastik och till vintern ska vi utvärdera och fatta beslut om alla landslag ska erbjudas den här möjligheten framöver, säger Åsa.

Det andra verktyget som körts igång i pilotform inom trampolinlandslaget är en app i mobilen där gymnasten fyller i sina skador och känningar veckovis för att, om möjligt, upptäcka överbelastningar i tid och få bättre stöd och hjälp kring sina rehabiliteringar.

- Här jobbar vi tillsammans med Linköpings universitet och företaget, tillika verktyget, heter AIM Control (Athletes Injury iMpact Control). Appen används redan inom Handbollsförbundet och vi har tillsammans med företaget utvecklat den vidare och anpassat den till gymnastik, säger Åsa och fortsätter:

- Även den här piloten pågår under hela året för att utvärderas inför kommande år då vi hoppas att alla landslag kan kliva på. I förlängningen ska även föreningar som är intresserade av att satsa mot elitverksamhet kunna göra detsamma.


Naprapat Jonas Gustrin som jobbar med gymnaster från Hammarby Gymnastikförening i Åkeshovshallen.

Medicinska expert- och supportteam

Vi ber också Åsa berätta lite kort om arbetet som bedrivs inom det medicinska expertteamet (våra experter som är kopplade till projektet) och det medicinska supporteamet (våra kopplade landslagsfysios).
- Här är det två helt fantastiskt kreativa gäng som hjälper och stöttar oss i arbetet med att ta fram bra underlag för föreningar att jobba med i vardagen, berättar Åsa. En mycket bra rekommendation kring ätstörning och energibrist blev precis klar i dagarna och släpptes i en egen nyhet under förra veckan. Vi vet att detta är ett svårt problem att hantera i en förening och vi hoppas att denna rekommendation ska kunna fungera som en checklista att förhålla sig till.

- Vidare arbetas det intensivt just nu med att ta fram ett basträningsprogram med 15 övningar kopplade till områden som gymnaster ofta visar svagheter inom. Tanken är att hjälpa tränare att bygga gymnastens balans, kontroll och styrka innan man utför för svåra övningar, som annars kunnat leda till onödiga belastningar och skador. Vi kommer filma dessa övningar och göra dem tillgängliga för alla genom Gymnastikförbundets Youtube-kanal.


Delar av Gymnastikförbundets medicinska supportteam under en samling på Bosön.

Elitförsäkring

Slutligen ger Åsa en hint om att man även inom den stora försäkringsfrågan nått en bra bit på väg i att arbeta fram ett underlag för en mer komplett försäkring för träningsintensiva och elitaktiva.

- Ja det stämmer. Vi har gjort ett omfattande arbete tillsammans med vår samverkanspart och sponsor Pensum, vilket har lett fram till ett bra underlag som nu förhandlas med en intressant part. Vi lovar att berätta mer så snart vi kan, säger en förväntansfull Åsa, som verkar ha mycket på gång inom det medicinska området som vi hopas kunna berätta mer om framöver.

Publicerad: 2017-10-13

Våra huvudsponsorer

Våra sponsorer