Barnens spelregler

Riksidrottsförbundet och BRIS initiativ för en tryggare barn- och ungdomsidrott.

RF har tillsammans med BRIS tagit fram Barnens spelregler, ett initiativ för tryggare barn- och ungdomsidrott. Det är en bok med sju regler som fungerar som stöd till både barn och idrottsledare och vänder sig till alla, vem de än är och oavsett vilken idrott de ägnar sig åt. Under varje spelregel förklaras regelns innebörd, och hur personen som behöver stöd kan gå till väga.

Barnens spelregler är ett mycket bra komplement till Svensk Gymnastiks uppförandekod. Till de sju reglerna finns också filmer med välkända idrottsprofiler.


 

Läs gärna den fullständiga versionen av Barnens spelregler.Svensk Gymnastiks uppförandekod med tillhörande arbetshäfte är också bra att läsa.

Publicerad: 2018-01-30

UPPTÄCK MER