Barnkommittén samlades i väst

Barnkommittén blickar framåt.

Under sista helgen i januari samlades den nationella barnkommittén för att diskutera och planera årets insatser.

Camilla Carlen, ordförande för den nationella barnkommittén inledde helgen genom att säga så här:

- Som vanligt var vi på hugget, med tankar och idéer redan under morgonen, så det känns som om vi kommer hinna med mycket denna träff.

Inför det här mötet har samtliga ordförande för träningskommittéerna diskuterat utvecklingen av träningsgymnastiken. Under det mötet identifierades fem områden som viktiga och du kan läsa mer om dessa här

Under helgen har den nationella barnkommittén arbetat fram ett antal olika aktiviteter och insatser som ska genomföras under året.

Bamsegympan fyller 10 år

Kommittén kommer under året ta fram marknadsföringsmaterial och förslag på aktiviteter till regioner och föreningar för att fira att Bamsegympan fyller 10 år.

Diskussioner om befintligt material i Gymnastikbutiken

Under dagen diskuterade kommittén det befintliga materialet som finns i vår webbutik och hur man skulle eventuellt skulle kunna komplettera och utveckla det.

- Vi har massor av bra material inom Gymnastikförbundet, men för att materialet ska fortsätta vara aktuellt behöver man då och då gå igenom det. Det här arbetet kommer pågå under hela året och vi kommer troligtvis involvera både regionala barnkommittéer och föreningar i detta arbete säger Mats Nydesjö.

 

Skolprojektet 

Kommittén kommer vara referensgrupp i arbetet med Skolprojektet som handlar om att skapa en ökad kompetens inom de grundmotoriska rörelserna och motivera till ett aktivt deltagande inom Svensk gymnastik och/eller annan idrott.

Regional samverkan den 6-7 oktober i Stockholm

Kommittén kommer att bjuda in två representanter från alla regionala barnkommittéer till en träff i Stockholm den 6-7 oktober för att utbyta erfarenheter, ge varandra stöd och skapa en samsyn hur vi tillsammans kan utveckla barngymnastiken.


 

- Vi hoppas att vårt arbete ska kunna ge föreningar stöd i deras dagliga arbete samt verktyg för fortsatt utveckling. Vi måste alltid ha individen i fokus, vare sig det är den aktive, ledaren, den förtroendevalda så måste vi låta denna nå sin fulla potential inom Svensk Gymnastik avslutar Camilla Carlen.

Du kan läsa mer om medlemmarna i kommittén och hitta deras kontaktuppgifter här

Publicerad: 2018-01-31

UPPTÄCK MER