Nationell kommitté för alla kan gympa

Under 2017 har behovet av en nationell kommitté formaliserats och en nätverksträff arrangerats för regionskonsulenter och aktiva personer inom nätverket för alla kan gympa.

Under året genomfördes även en del andra insatser, bland annat:

• ett nytt stödmaterial för föreningar har tagits fram
• ett ledarkonvent har arrangerats som inspiration för nya och befintliga ledare
• en författargrupp för en ny utbildning har skapats och haft arbetsmöten

Men för att behålla fart och kraft i det fortsatta arbetet tillsätts nu en nationell kommitté med Birgitta Green som ordförande.

Så här sammanfattar Birgitta Green initiativtagare till alla kan gympa som är en verksamhet för personer med funktionsnedsättningar:

- År 2010 var jag med och bildade en regional alla kan gympa-kommitté i region Syd efter ett antal år som ledare inom familjegymnastiken. Inspirerad av Gymnastikförbundets olika koncept började vi med inspirationsdagar för ledare och lägerdagar som sedan utmynnade i en utbildning. Vi tyckte det skulle vara enkelt att komma igång och låta så många som möjligt få vara en del av Svensk Gymnastik. Sedan starten har antalet föreningar som bedriver verksamhet för personer med funktionsnedsättningar ökat och för att fortsätta utvecklas tillsammans bildas nu en nationell kommitté. Vem kunde tro det när vi började för cirka åtta år sedan, avslutar Birgitta med ett leende.


En av de största utmaningarna för kommittén framöver är den geografiska spridningen av verksamheten. I flera regionerna finns ingen eller ett fåtal föreningar och därför behövs samarbeten skapas så att utbildningar, ledarträffar och andra aktiviteter blir av.

Medlemmarna i kommittén har stor erfarenhet av målgruppen och en bra geografisk spridning för att fortsätta utveckla verksamheten inom Svensk Gymnastik.
Kommittén för 2018 består av:
• Birgitta Green – Ordförande Syd (GF Ling)
• Hannah Kosby – Öst (Järfällagymnasterna)
• Sofie Gustafsson – Norr (Parasport)
• Kristin Sjöberg – Uppsvenska (Gefle gymnastikförening)
• Lotta Nilsson – Mellansvenska (IKEG)
• Isabelle Girona – Sydost (Dackegymnasterna)

- Det är fantastiskt roligt att gymnastiken inkluderar fler och nya målgrupper, det är också med stor ödmjukhet som arbetet med alla kan gympa vuxit fram från ett föreningsintitiatv via region till att det nu är en nationell angelägenhet, avslutar Johan Fyrberg, generalsekreterare Gymnastiksförbundet.


Du hittar mer information om kommittén här.

Publicerad: 2018-02-15

UPPTÄCK MER