Påminnelse om föreningsrapporten

Vi vill påminna om att skicka er föreningsrapport till Gymnastikförbundet, för perioden 1/1 – 31/12 2017, som är underlag för medlemsavgiften 2018.

 

Sista datumet för att rapportera är den 25 februari 2018. Alltså samma dag som LOK-stödsansökan, vilket vi hoppas underlättar för alla föreningar med barn- och ungdomsverksamhet.

Vi vill påminna om varför det är så viktigt att föreningsrapporten skickas in:

  • Föreningens lag och gymnaster får inte delta på nationella tävlingar om inte årsrapporten har skickats in.
  • Föreningar som inte skickar in årsrapporten mister sina medlemsförmåner t.ex. försäkring i Pensum, söka Idrottslyftet och få lokalt aktivitetsstöd.
  • Föreningar som under två av varandra följande år inte rapporterat, och därmed inte betalat årsavgiften, blir enligt Gymnastikförbundets stadgar föremål för uteslutning.

Klicka här för mer information om föreningsrapporterna och hur ni går tillväga. Varje förening har även fått information skickad till sig via mail och brev.

Publicerad: 2018-02-19

UPPTÄCK MER