Nationellt kommittémöte för Alla kan gympa

Under 2017 har behovet av en nationell kommitté formaliserats och en nätverksträff arrangerats för regionskonsulenter och aktiva personer inom nätverket för Alla kan gympa.

 

Under 2017 genomfördes även en del andra insatser, bland annat har: 

  • ett nytt stödmaterial för föreningar tagits fram
  • ett ledarkonvent har arrangerats som inspiration för nya och befintliga ledare
  • en författargrupp för en ny utbildning har skapats och haft arbetsmöten

Men för att behålla fart och kraft i det fortsatta arbetet har en nationell kommitté bildats som under helgen träffats och diskuterat sitt uppdrag.

Helgen har handlat om information, erfarenhetsutbyte och en hel del grupparbeten för att beskriva: vad vi ska göra, varför vi ska göra det och hur vi ska lyckas med det vi vill göra.


 

Kommittén har utifrån grupparbetena under helgen kunnat definiera ett antal områden att fokusera kring under året:

  •          Utbildning/inspiration
  •          Regionala kontaktpersoner/kommittéer
  •          Samverkan med organisationer/aktörer
  •          Information/kommunikation

Alla områden har fått en ansvarig kontaktperson i kommittén som nu kommer skapa förslag på olika insatser/aktiveter som behöver genomföras under året.

Kristin Sjöberg, medlem i den nationella Alla kan gympa kommittén säger så här:

-  Det har varit en intensiv och väldigt rolig helg som utmynnat i många mål för verksamheten. Ambitionerna är höga men helt klart genomförbara. Med det engagemang och alla kloka tankar som finns så kommer det här gå hur bra som helst.

En stor utmaning för kommittén framöver är att höja kunskapsnivå kring verksamheter för personer med funktionsnedsättningar och att den geografiska spridningen av verksamheten ökar, dvs att det finns verksamheter i alla åtta regioner.

Medlemmarna i kommittén kommer även agera expertgrupp för den nya utbildning för Alla kan gympa som planeras att lanseras under hösten 2018. Du hittar mer information om denna här. 

Sammanfattningsvis har det varit en otroligt intressant och lärorik helg med viktiga och aktuella frågor för utvecklingen av Alla kan gympa och Svensk Gymnastik.

Hannah Kosby, medlem i den nationella kommittén sammanfattar helgen så här:

-  En givande helg med många nyttiga diskussioner och härligt engagemang. Det ska bli spännande att fortsätta arbetet med kommittén och de fina människorna som ingår i den som verkligen brinner för det vi jobbar med. Kloka tankar och höga ambitioner har genomsyrat helgen och vi ser fram emot vad resten av året har att erbjuda.

Är ni intresserade av att läsa mer om medlemmarna i kommittén, hittar ni mer information här.

 

Publicerad: 2018-03-12

UPPTÄCK MER