Inför Förbundsmötet - Anna Iwarsson har ordet

null

MED FULL KRAFT FRAMÅT

I gymnastikens alla 1 073 föreningar bedrivs sammantaget en fantastisk verksamhet för över en kvarts miljon medlemmar. Vi är i en positiv utvecklingsfas vilket är resultatet av ett glimrande ideellt engagemang som har genomförts av många under årtionden.

Gymnastikförbundets strategiska arbete har sedan 2012 utvecklats i olika steg. De visionsmål som sattes 2012 har varit vägledande för införandet av det som senare blev vår gemensamma huvudstrategi - utvecklingsmodellen. En modell som hela tiden ska förbättras och förädlas i takt med att vi vidareutvecklas.

Vi i förbundsstyrelsen är övertygade om att utvecklingen och tillväxten inom Svensk Gymnastik kommer att fortsätta. Samtidigt står vi inför en mängd omvärldsfaktorer som utmanar oss. Faktorer såsom ett ökande stillasittande och ökande mental ohälsa, parallellt med minskad kunskap kring grundmotorisk träning i skolan. Ojämlikhet och ojämställdhet mellan människor. En ökad medellivslängd med allt fler äldre samt en ökande befolkningsmängd.

Allt detta sammantaget är komplexa utmaningar. Samtidigt ger det oss unika möjligheter att ännu offensivare bidra till att lösa samhällets utmaningar. Hur vi väljer att göra det är något som vi behöver träffas och resonera om. Men vi behöver också vara modiga och fatta strategiska beslut.

Bäst forum för både dialog och beslut om vår gemensamma framtid är förbundsmötet, Gymnastikförbundets högsta beslutande organ. På förbundsmötet vill vi i styrelsen även lyfta frågor som rör inriktningen för 2019-2020, vår gemensamma ekonomi och medlemsavgiften, hur vi ska se på vårt ägande i Lillsved, samt givetvis besvara och diskutera de motioner som har kommit in. 

Jag ser fram emot dialogen i Malmö den 21-22 april!

Obs! Sista anmälningsdag till årets Förbundsmöte är den 25 mars.

Anmäl dig här.

Publicerad: 2018-03-16

UPPTÄCK MER