Skolprojektet

Gymnastikförbundet har under hösten 2017 sökt och fått beviljat medel från Framåtfonden, ett initiativ startat av Riksidrottsförbundet och Svenska Spel i syfte att få fler i rörelse.

Vi ska genom ett digitalt stödmaterial skapa ökad kompetens inom de grundmotoriska rörelserna hos så många barn som möjligt för att skapa självförtroende och motivation till ett aktivt deltagande inom gymnastik och/eller annan idrott. 

Under hösten 2018 kommer vi att lansera ett digitalt och lättillgängligt stödmaterial som innehåller de grundmotoriska rörelserna nedbrutna i sina minsta beståndsdelar och därifrån bygga på en utveckling så att vem som helst kan utföra rörelsen. Syftet med detta stödmaterial är att det utöver att det ska användas av gymnastikföreningarna och i skolans undervisning också kan användas av utövarna själva, när de vill. Lanseringen kommer att vara en pilot och testanvändas av 8 skolor och 8 föreningar för att sedan under 2019 lanseras nationellt.

Under våren har vi tillsatt en arbetsgrupp bestående av experter inom området grundmotorik. Arbetsgruppens roll är ta fram ett pedagogiskt stödmaterial och lektionsplaneringar som på ett tydligt sätt beskriver tex ”Hoppa” - Före (Hur lär jag mig hoppa?), nästa steg ”Hur använder jag mitt hoppande?”. Varför är det viktigt att slå ihop fötterna?) ”Hoppa från ett ben till två fötter” - varför är det viktigt för ett aktivt liv men också i ett gymnastiskt perspektiv – progression osv.

Just nu befinner vi oss i upphandling av den digitala plattformen och målet är att ett första utkast av plattformen ska vara klart under sommaren. I maj och juni kommer allt material produceras och filmas.

Publicerad: 2018-04-25

UPPTÄCK MER