Fortsatt fin utveckling inom Svensk Gymnastik

Gymnastikförbundets föreningar har verksamhetsåret 2017 tillsammans 259 403 medlemmar. Under en tioårsperiod har andelen medlemmar ökat med ungefär 20 procent, vilket innebär cirka 44 000 nya medlemmar sedan år 2007.

Den betydande medlemtillväxten Gymnastikförbundet har sett under ett antal år har saktat in verksamhetsåret 2017. Stagnationen beror till största del på att en stor studentidrottsförening med över 10 000 medlemmar, från och med år 2017, inte längre bedriver sin verksamhet som medlem i Gymnastikförbundet. Många föreningar fortsätter emellertid att växa kraftigt och därmed syns ändå en liten ökning i de aktuella siffrorna.

- Det är oerhört glädjande att se att vi fortsatt har en så fin utveckling i våra föreningar. Med och över en kvarts miljon medlemmar i drygt 1100 föreningar är det tydligt att Svensk Gymnastik är med och är en del av lösningen till att få allt fler i rörelse - ung som gammal, säger Johan Fyrberg, generalsekreterare Gymnastikförbundet.


 

Var femte tjej är med i en gymnastikförening

Procentuellt sett är det åldersgruppen 7–12 år som har ökat mest i jämförelse med 2016, 10 procent. Sett över tid är det också åldersgruppen 7–12 som sticker ut. Under en tioårsperiod har andelen 7–12 åringar ökat med 112 procent, vilket motsvarar 47 300 medlemmar. Vidare kan vi också stolt konstatera att 12 procent av alla Sveriges 7–12 åringar är medlemmar i en gymnastikförening.

Ser vi uppdelat per kön visar det sig att hela 19 procent av flickor i åldrarna 7–12 år är medlem i en gymnastikförening. Det kan också noteras att ungefär var fjärde medlem är man samt att såväl antalet män som kvinnor i åldersgruppen 13–20 ökar. Sett till de äldre åldersgrupperna 21 år och uppåt bidrar den stora studentföreningens frånfälle till en negativ medlemstillväxt, i annat fall hade en positiv medlemstillväxt för samma åldersgrupper varit ett faktum.

– Att vi fortsätter att öka i åldersgruppen 13–20 visar på att Svensk Gymnastik fortsatt bidrar till att unga och unga vuxna idrottar längre i förening. Det är också exceptionellt att en så stor andel som 19 procent av tjejerna i åldrarna 7–12 väljer att vara medlem hos oss. Det visar också på att vi har en stor roll i samhället när det kommer till att påverka barn och ungas idrottande, säger Johan Fyrberg.


Tävling och träning - på individens villkor

Förra årets siffror visar att tävlings- och träningsgymnastiken ser en fortsatt positiv utveckling. Antalet tävlingsförsäkrade medlemmar uppgår till 35 600, det vill säga cirka 14 procent av det totala antalet medlemmar. Vi ser att antalet tävlingsförsäkringar ligger någorlunda konstant sedan föregående år, med en ökning på 3 procent. Sett till andelen medlemmar med en träningsförsäkring har de ökat med cirka 6 procent under det senaste året. Nya försäkringssiffror, för försäkringsåret 2017/2018, kommer under början av hösten.

Här hittar du alla siffror!


 

 


 

 

 


Publicerad: 2018-06-04

UPPTÄCK MER